Diabetestrygghet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gjennom veiledningstjenesten Diabeteslinjen mottar vi mange spørsmål om kurstilbud for pårørende. Etterspørselen er også stor i lokal – og fylkeslag. Av erfaring vet vi at det er en terskel for pårørende å delta på «fysiske» kurs og møteplasser, og vi tror at et nettkurs vil senke denne terskelen da de kan gjennomføre kurset hjemme. Vi ønsker å utvikle et nettkurs for pårørende til personer med diabetes. I dette nettkurset vil for eksempel fotballtreneren, arbeidskollegaen, partneren eller bestemoren få lære hvordan man skal håndtere ulike situasjoner som oppstår i en diabeteshverdag.

Målsetting

Gi økt kunnskap for pårørende rundt personer med diabetes – og dermed også en tryggere og bedre hverdag for alle med diabetes.

Målgruppe

Nettverket rundt personer med diabetes.

Antall personer i målgruppen

150000

Beskrivelse av gjennomføring

I 2017 inviterte vi inn ulike brukergrupper bestående av tillitsvalgte, helsepersonell og pårørende. Vi kartla hvilke behov og ønsker det er for fremtidige kurstilbud i Diabetesforbundet. En ytterligere spissing av behovene i innholdet i nettkurset blir til etter innspill fra brukergruppa underveis i utviklingen av kurset. Nettkurset skal ta opp vanlige reaksjonsmønster og atferd hos den enkelte med diabetes og for dens pårørende. Aktuelle spørsmål som vil bli tatt opp er bl.a. hvordan kan jeg være en god pårørende i ulike hverdagssituasjoner, hvordan forholde oss til skam, tabu, motivasjon og myter knyttet til sykdommen. Del 2 av nettkurset vil være et webinar med «åpen linje» inn til ekspertpanelet. Dette for å gjøre tilbudet mer levende og for at kurset skal få mer krydder.

Fremdriftsplan

2018-2019: August: Oppstart prosjektgruppe.August-oktober:Utvikling av e-lærings modul.September-desember:Utvikling av manus,dreiebok og regi film/nettkurs. Desember: Faglig kvalitetssikring. Januar:Filminnspilling forarbeid og gjennomføring. Februar:Redigering, klipping og ferdigstilling av filmer. Mars-april:Ferdigstille nettkurset i sin helhet. Mars-april:Utvikling av nettannonse. Mai:Promotering og lansering. Juni:Oppsummering/etterarbeid

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport_diabetestrygghet_dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Guro Nordby Waagene

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Diabetestrygghet
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2018: kr 522 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring