Informasjonsformidling

Søknadssammendrag

Diabetesforbundet har god og lang erfaring med informasjonsarbeid. I over 70 år har Diabetesforbundet jobbet for alle med diabetes i Norge. I løpet av de fire første månedene av koronapandemien i Norge har Diabetesforbundet jobbet målrettet med informasjon og tiltak for alle med diabetes, og erfart et enormt behov for informasjon som er tilpasset den enkelt i en risikogruppe.

Personer med diabetes har en diagnose som består av 99% egenbehandling, og ved komplikasjoner i behandlingen blir dette en svært utfordrende situasjon under pandemier som nå da det eksempelvis har vært oppfordret et offentlig myndigheter om ikke å belaste helsevesenet i en tid hvor ressursene brukes på koronatiltak.

I tillegg erfarer man at den løpende informasjonen som gis fra myndighetene ofte ikke differensierer tilstrekkelig mellom «friske» og risikogruppene, samt at de konkrete anbefalinger for risikogruppene ofte ikke kommer rask og detaljert nok ut fra brukernes behov og krever mye av eksempelvis brukerorganisasjonene.

Dette behovet for tilrettelagt informasjon ses blant annet ved at Diabeteslinjen, Diabetesforbundets veiledningstjeneste, besvarte 1620 henvendelser i mars 2020 per telefon, chat, Facebook, nett og eposter, mot gjennomsnittlig 400 henvendelser per måned i 2019.. Diabetesforbundet har erfaring med å nå ut til ulike befolkningsgrupper gjennom ulike kanaler.

Diabetesforbundet vil jobbe forebyggende og bidra til å spre informasjon om forhåndsregler/smittevern, symptomer, tips på informasjonskilder/kontaktopplysninger, spesifisere råd og informasjon for personer med diabetes ut fra enhver tids råd og oppdateringer fra offentlige helsemyndigheter, samt hvordan målgruppen best kan ta hånd om egenbehandlingen i en utfordrende tid. Dette vil vi gjøre gjennom følgende tiltak, som vi ønsker vi søker støtte til å gjennomføre:

1- Webinarer
2- Informasjonsvideoer
3- Podcast
4- Tilrettelagt skriftlig informasjon

Målgruppe: Personer med diabetes som har behov for tilrettelagt informasjon gjennom Koronapandemien. Både medlemmer og ikke-medlemmer i Diabetesforbundet.

Prosjektleder/forsker

Ina Jakobsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Informasjonsformidling
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
03.09.2020