Intermitterende bruk av kontinuerlig glukosemåling ved diabetes type 2

Søknadssammendrag

Den økende forekomsten av type 2 diabetes utgjør en enorm global samfunnsmedisinsk utfordring. Til tross for nye medikamenter er det mange som ikke når de anbefalte behandlingsmålene, og har derved unødig høy risiko for komplikasjoner og tapte leveår.

Kontinuerlig blodsukkermåler (CGM) har revolusjonert behandlingen av type 1 diabetes, men er i liten grad undersøkt ved type 2. CGM-utstyret (her: Freestyle Libre 2) muliggjør full oversikt over hvordan blodsukkeret svinger døgnet rundt, og hvilke faktorer som påvirker dette.

Vårt mål med denne studien er å undersøke effekten kortvarig, repetert bruk av CGM ved type 2 diabetes. Personer (total 300 stk) som er henvist for diabetesoppfølging ved Helse i Hardanger (HiH) blir ut 2021 forespurt om å delta i studien som strekker seg over 12 måneder.

Studien har et cluster-randomisert design, hvor man enten blir randomisert til CGM-gruppen, eller til å fortsette vanlig blodsukkermåling ved fingerstikk. CGM-gruppen får totalt tre sensorer som varer i 14 dager hver. Hypotesen er at kortvarig, gjentatt bruk av CGM kan gi bedre blodsukkerregulering, øket forståelse av – og aktivering i forhold til – diabetessykdommen, mindre diabetesrelatert bekymring og stress samt økt tilfredshet med metode for blodsukkermåling, sammenlignet med tradisjonell blodsukkermåling. Studien kan ha potensielt stor betydning, siden eventuelle positive funn raskt kan overføres til nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Den økende forekomsten av type 2 diabetes utgjør en enorm global samfunnsmedisinsk utfordring. Til tross for nye medikamenter er det mange som ikke når de anbefalte behandlingsmålene, og har derved unødig høy risiko for komplikasjoner og tapte leveår. Kontinuerlig blodsukkermåler (CGM) har revolusjonert behandlingen av type 1 diabetes, men er i liten grad undersøkt ved type 2. CGM-utstyret (her: Freestyle Libre 2) muliggjør full oversikt over hvordan blodsukkeret svinger døgnet rundt, og hvilke faktorer som påvirker dette. Vårt mål med denne studien er å undersøke effekten kortvarig, repetert bruk av CGM ved type 2 diabetes. Personer (total 300 stk) som er henvist for diabetesoppfølging ved Helse i Hardanger (HiH) blir ut 2021 forespurt om å delta i studien som strekker seg over 12 måneder. Studien har et cluster-randomisert design, hvor man enten blir randomisert til CGM-gruppen, eller til å fortsette vanlig blodsukkermåling ved fingerstikk. CGM-gruppen får totalt tre sensorer som varer i 14 dager hver. Hypotesen er at kortvarig, gjentatt bruk av CGM kan gi bedre blodsukkerregulering, øket forståelse av – og aktivering i forhold til – diabetessykdommen, mindre diabetesrelatert bekymring og stress samt økt tilfredshet med metode for blodsukkermåling, sammenlignet med tradisjonell blodsukkermåling. Studien kan ha potensielt stor betydning, siden eventuelle positive funn raskt kan overføres til nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer.

Prosjektleder

Eirik Søfteland

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Intermitterende bruk av kontinuerlig glukosemåling ved diabetes type 2
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 930 000, 2022: kr 932 000
Startdato
28.02.2021
Sluttdato
28.02.2025
Status
Under gjennomføring