“AGE” og diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Diabetes rammer nesten 200 millioner mennesker i verden, og nær 200 000 i Norge

Diabetes rammer nesten 200 millioner mennesker i verden, og nær 200 000 i Norge. Forekomsten er økende, og hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsak hos personer med diabetes.

 

En mulig mekanisme for den økte atherosklerose (åreforkalkning) er dannelsen av ”advanced glycation end products” – AGEs. Disse oppstår når glukose (sukker) binder seg til proteiner, først i en likevekt avhengig av blodsukkernivået, men over tid skjer en omdanning til stabile forbindelser, AGEs. Det er  omtrent den samme prosessen som skjer når man lager karameller.

 

AGEs kan aktivere betennelses-prosesser som er av betydning for utvikling av atherosklerotiske forandringer i blodårer.

 

Ved hjelp av en metode utviklet for måling av ulike AGE-forbindelser er det i denne avhandlingen for første gang vist at serumnivåer av AGE er betydelig høyere hos personer med type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom enn hos personer med type 2 diabetes uten hjertekarsykdom.

 

Risikoen for hjerte- og karsykdom øker hos personer med høyt normalt fastende blodsukker, og derfor ble personer uten diabetes også undersøkt. Det ble funnet at serumnivåer av AGEs økte over tid hos pasienter med kjent hjertesykdom. Denne økningen var mindre hos pasienter som ble behandlet med ACE-hemmeren ramipril – et medikament som i tidligere studier har vist seg å redusere forekomst av nye hjertekar-hendelser hos personer med kjent hjerte- og karsykdom. Med basis i dette funnet ble serum-AGE undersøkt hos friske personer fra øst- og vest-Finland. Høye serumnivåer ga informasjon om hvem som kunne få hjerte- og karsykdom i befolkningen; den prediktive verdi var særlig uttalt hos kvinner.

 

Det ble også utviklet en ny målemetode for å identifisere og følge den AGE-forbindelse som det dannes mest av inni celler. Denne AGE-forbindelse antas å ha stor betydning for utvikling av diabeteskomplikasjoner, og den var ved måling høyere hos personer med diabetes enn hos personer uten diabetes.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Kilhovd, B.K. 2004, Advanced glycation end products and atherosclerotic vascular disease. Universitetet i Oslo, Det Medisinske fakultet. ISBN 82-8080-086-7

 

Artikler:

Kilhovd, B.K., Lehto, S., Rönnemaa, T., Juutilainen, A., Torjesen, P.A., Birkeland, K.I., Berg, T.J., Hanssen, K.F. & Laakso, M. “High serum levels of advanced glycation end products predict increased coronary heart disease mortality in non-diabetic women: A population-based 13-year follow-up study.” Submitted.

 

Kilhovd, B.K., Hjerkinn, E., Seljeflot, I. & Reikvam, Å. 2003, “Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibition influences serum levels of advanced glycation endproducts (AGEs) in patients with coronary artery disease: Results from a HOPE substudy.” Heart Drug nr. 3, s. 67-72

 

Kilhovd, B.K., Giardino, I., Torjesen, P.A., Birkeland, K.I., Berg, T.J., Thornalley, P.J., Brownlee, M. & Hanssen, K.F. 2003, “Increased serum levels of the specific AGE-compound methylglyoxal derived hydroimidazolone in patients with type 2 diabetes.” Metabolism nr. 52, s. 163-167.

 

Kilhovd, B.K., Berg, T.J., Birkeland, K.I., Thorsby, P. & Hanssen, K.F. 1999, “Serum levels of advanced glycation end products are increased in patients with type 2 diabetes and coronary heart disease.” Diabetes Care  Sep; årg. 22, nr. 9, s. 1543-1548.

Prosjektleder/forsker

Bente Kilhovd

Hovedveileder

Kristian F. Hanssen

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
“AGE” og diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 385 000, 1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
30.06.2001
Status
Avsluttet