Livet med diabetes i ord og bilder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Diabetes er en komplisert og sammensatt sykdom, og mange skal leve et langt liv med diabetes. Norges Diabetesforbund ønsker derfor å produsere en bok der temaet er livet med diabetes i ord og bilder. Dette prosjektet tar sikte på å beskrive virkeligheten, og de utfordringene og dilemmaene vi står overfor i livet med diabetes. Tanken bak prosjektet er at det er personer som selv har diabetes som skal bidra med materiell til boken i form av historier, fortellinger, erfaringer, dikt, tegninger og bilder. På denne måten kan boken være til hjelp, inspirasjon og motivasjon til personer med diabetes og deres pårørende. En bok som viser mangfoldet av hvordan det er å leve med diabetes gjennom opplevelser beskrevet av personer med diabetes, vil kunne gi andre personer i samme situasjon inspirasjon og motivasjon til å mestre sykdommen. Boken vil også gi et annet bilde av sykdommen enn det man kan lese seg til gjennom faktaark, brosjyrer og enkelte nyhetssaker i mediene.
2.Utrykke og formidle hvordan det er å leve med diabetes sett gjennom personer med diabetes sine egne øyne for å oppnå en økt forståelse for sykdommens mange ansikter. Samle tekster og illustrasjoner fra hele landet som vil vise et annet bilde av diabetes enn det man kan lese seg til gjennom fakta-brosjyrer og medisinske tekster.
3. Alle som har diabetes og deres nærstående, samt andre som er interessert i diabetes.
4. I hovedsak ønsker vi at folk skal sende inn egne bidrag i form av hverdagshistorier, fortellinger, illustrasjoner, bilder, dikt med mer. For å få dette til vil vi utlyse en konkurranse med premie til de som sender inn et bidrag. De som har diabetes vil kunne kjenne seg igjen i noe av det som står i boken, ettersom bidragene i hovedsak vil være skrevet av personer som har diabetes selv. Dette er ment å gi inspirasjon og motivasjon, noe som er de viktigste faktorene for en god mestring av diabetes.
5.2008: samle stoff og arbeide med boken
2009: Trykking,lansering, distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_3_0076.pdf

Sluttrapportsammendrag

Utgangspunktet for boka var en erkjennelse av at det omfattende informasjonsmateriellet Diabetesforbundet har, begrenser seg til det åpenbare og nødvendige: Veiledning og råd for en hverdag med diabetes, faktakunnskap om sykdommen, informasjon om medisiner og utstyr som må til for en god behandling … Medlemsbladet Diabetes kommer riktignok innpå enkeltmennesker gjennom intervjuer, men en bok der personlige stemmer slipper til, ville kunne ta dette noen hakk videre.
De drøyt 40.000 medlemmene ble utfordret gjennom flere kanaler, og da boka var klar for trykking rundt et drøyt halvår senere, hadde i alt 121 mennesker bidratt på en eller annen måte – over 232 sider. Et flertall har type 1-diabetes, mange har type 2, og også flere pårørende (type 3) og helsepersonell (type 4) er med. Aldersmessig spenner bidragsyterne fra barn med tegninger til “diabetesveteraner” i 70-årene, og to av “hovedpersonene” i høydramatiske foreldrehistorier er 11 måneder gamle.

Vedlegg og sluttprodukter:
– Bok, “Livet med diabetes i ord og bilder”; Diabetesforbundet v/redaktør Sven Grotdal

Prosjektleder/forsker

Sven Grotdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Livet med diabetes i ord og bilder
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2008: kr 265 000, 2009: kr 355 000
Startdato
15.05.2008
Sluttdato
01.07.2009
Status
Avsluttet