Ungdomskonferansen 97

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Ungdomskonferansen 1997” ble avsluttet 02

Prosjektet ”Ungdomskonferansen 1997” ble avsluttet 02.11.97. Det ble avholdt en konferanse på Sola Strand Hotell med 30 deltakere, hvor tillitsvalgt ungdom med diabetes var i fokus. Deltakerne var delaktige med å skape en aktivitetsplan for ungdomsarbeidet i fylkene i 1998 og det var også nyttig for alle deltakerne å få informasjon om den grunnleggende filosofien til Norges Diabetesforbund og føringen som er lagt i Programmet og Handlingsplanen for 1998 – 2000.

 

Konferansen hadde hovedtemaer: psykolog Wendy Hansson om diabetes i ungdomstiden, arbeidet med aktivitetsplan for 1998 og informasjon om Norges Diabetesforbund.

 

En viktig del av konferansen var også det sosiale, det å være sammen med annen ungdom med diabetes og lære av hverandre.

Prosjektleder/forsker

Marian W. Bjønnes

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Ungdomskonferansen 97
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 65 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet