Trening for alle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Vi hadde lyst til å prøve noe nytt og for å få med nye og flere medlemmer på et arrangement, derfor søkte vi om bidrag fra Extra spillet slik at vi var uavhengig av vår egen økonomi. Vi fikk tilsang fra Extra på kr. 52.000 til et prosjekt ”Trening for alle”.

 

Det har vært i alt 24 forskjellige personer som har vært med på treningstimene. NDF Midt-Gudbrandsdal har ansvar for medlemmene i fire kommuner, derfor ble lokalpressen kontaktet for å nå medlemmene i god tid før start, 20 av medlemmene var interesserte i å være med fra start, men da vi startet var det to som ikke møtte. Vi startet opp den 10. januar 2007, 18 personer møtte og fullførte treningen til sommeravslutning 13.juni.

 

Høstsesongen startet opp 29. august med 18 trimere og avslutning 12. desember. Vi har leid lokale i Fron Treningssenter, der vi har hatt med instruktør. Timen har startet med spinning, eller tredemølle for de som ikke kunne være med på sykkel, etterpå har det vært trening i forskjellige apparater. Noen av dem som trente vårsesong startet ikke opp på høstsesong, vi sendte brev til medlemmene om at det var noen ledige plasser og det meldte seg på noen nye, slik at flere fikk tilbud om trening. Det ble kjøpt inn frukt til hver treningstime. Det ble arrangert 37 trenings timer i alt, av dette var det mange som var med fra 30 timer og til 35 timer som er et bra resultat, da sykdom m.m. kan forhindre enn i å delta.

 

Avslutning vår ble en fjelltur med bevertning. Den 20.juni hadde vi en fin tur med kulturelt innslag da vi besøkte Solbrååseter, Valsfjell. Det er der raudosten som ble oppfunnet av Anne Hov. Trimdeltagerne ville spare penger ved å kjøre selv istedenfor felles buss og heller ha en avslutningsmiddag når høstsesongen var ferdig. Den 14. desember hadde vi avslutningsmiddag.

 

Alle som var med føler at de fikk en bedre kondis, klarte oppvarming på spinningssykkel bedre og bedre etter som kondisen kom. Deltagerne klarte flere og hardere tyngdebelastninger og fart etter hvert. Ved gjennomføring av apparat øvelsene la enn på flere og flere vekter ettersom en ble sterkere, også flere løft eller tøyninger kom etter hvert. Målsettingen var å få med mange i aktivitet og at dette skulle være både helsebringende og morsomt å trene, noe jeg føler at det ble. Enn hadde håpet på at flere hadde meldt seg på, men samtidig var det ikke plass til mer enn 20 om gangen. De som var med synes i sin helhet at dette var et bra tiltak og at formen ble bedre enn før de startet. Dette ga mersmak, så vi håper på å komme i gang med nye treningstimer, men er avhengig av at minst 20 medlemmer melder seg på for at kostnadene ikke blir for store på hver enkelt deltager, da vi nå må koste dette selv.

Prosjektleder/forsker

May Oda B. Hernes

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Trening for alle
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2007: kr 52 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet