Oppsøkende virksomhet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Sammendrag

Bakgrunnen for å søke om midler til oppsøkende virksomhet var at fylkeslagets arbeid i Finnmark hadde lagt nede i mange år, men vi hadde klart å få til noe virksomhet, og dette ønsket vi å utvide, med å få til større aktivitet i eksisterende lokalforeninger og få til et samarbeid med helsevesenet lokalt. 

 

Målsettingen

Var å besøke eksisterende lokalforeninger for å få motivert til større aktivitet og til et samarbeid med lokalt helsevesen.  Vi ønsket også å få reorganisert de lokallagene som lå nede og starte lokalforeninger der hvor de ikke hadde hatt lokallag før.  Målgruppen var lokallagsstyrene, helsevesenet, medlemmene, pårørende og andre interesserte.

 

Gjennomføring

Vi brukte egne folk fra fylkeslaget, til å reise rundt i fylket, hvor vi besøkte 8 kommuner . Reisen foregikk  med bil.   På grunn av at fylket er veldig stort ble rundturen delt i to, et i Vest-Finnmark og et i Øst-Finnmark. En dag i hver kommune med følgende program:  Formiddag møte med helsepersonell, ettermiddag møte med lokallagsstyrene og kveldstid medlemsmøter for diabetikere og andre interesserte.   Etter hvert besøk hadde vi en evaluering, hva som funket og hva som ikke funket, slik at vi fikk korrigert dette til neste besøk.

 

Oppnådde resultater

Vi fikk reorganisert foreningene i Hammerfest og Tana/Nesseby.  Og vi fikk kontaktpersoner innen helsevesenet i alle kommuner vi besøkte. Vi besøkt også Karasjok og Kautokeino kommuner hvor vi fikk kontaktpersoner både i helsevesenet og til videre arbeid for å få til foreninger også her.

 

Videre planer

Var å opprettholde kontakten vi hadde fått på fylkesplan både med lokalt helsevesen og få aktivisert og motivert til videre arbeid for diabetes i fylket. Fylkeslaget hadde på den tiden allerede et forum opp å gikk, men vi ønsket at den kontakten vi hadde fått i alle kommunene også skulle bære frukter for dette arbeidet videre.

Prosjektleder/forsker

Påk Vidar Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Oppsøkende virksomhet
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 175 030
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet