Bli bedre kjent med meg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. I dag lever over 2000 barn under 15 år med diabetes. Det betyr at det finnes stadig flere barn i barnehage og skole som har type 1-diabetes
Barn med diabetes må lære seg å ta daglige beslutninger i forhold til blodsukker, den aktivitet de driver med eller skal gjennomføre. Barna må etter hvert lære seg å behandle sykdommen selv, men i barnehage og skolen må også voksenpersonene bidra ganske mye. Mange voksne blir usikre hvis de må ta ansvaret for barn med diabetes pga mangel på kunnskap om sykdommen. arnet selv, for familien og resten av nettverket at barnet får diabetes.
2. Styrke kompetansen til lærere og personalet i barnehage og skole slik at de kan bli trygge i rollen i forhold til barn med type1-diabetes. Øke forståelsen for de ekstra utfordringene barna med diabetes har i hverdagen. Gi trygghet til personalet slik at de kan legge til rette for og takle et barns hverdag med diabetes. Øke kunnskapen om ulike behandlingsmetoder barn med diabetes bruker. Det er viktig for foreldre og barna at de kan føle seg trygge på at voksenpersonene rundt barnet er trygge på hva diabetes er og hvordan det behandles. I tillegg er det viktig at ikke lærere og personalet gjør stor forskjell på eller behandler barnet annerledes fordi det har en kronisk sykdom.
3. Personell i barnehage og lærere i skolen.
4. Vi ønsker å lage en DVD som på en enkel og lettfattelig måte å formidle basiskunnskap om diabetes til voksenpersoner rundt barnet i skole og barnehage. Det et stort behov for informasjon og undervisning i elementære kunnskaper om diabetes, og hva skole og barnehagepersonell bør og må vite om oppfølgning, behandling og medisinering av barn med diabetes.
5. 2008: mars – april: Sette sammen en prosjektgruppe.
April- mai: samle prosjektgruppen og avklare rammene.
Juni – sept: Utvikle manus
sept -okt: Filme
nov- des: Redigere, legge inn kommentarer og grafikk
2009: Jan- feb: Kvalitetssjekk av innhold.
mars: Lansering og informasjon i blader og på nett

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_3_0072.pdf

Sluttrapportsammendrag

Diabetesforbundet har laget en DVD som på en lettfattelig måte skal formidle basiskunnskap om type 1-diabetes til voksenpersoner rundt barn med sykdommen i skole og barnehage.

De fleste som jobber i barnehage og skole har liten kompetanse på barn med type 1-diabetes, og noen er engstelige for å ta ansvaret dem. Med bare noe informasjon og en økt forståelse av sykdommen, vil personalet og lærerne føle seg mye tryggere på hva sykdommen er og hva slags behandling og effekter barna kan få av behandlingen. Det er viktig for foreldre og barna at de kan føle seg trygge på at voksenpersonene rundt barnet er trygge på hva type 1-diabetes er og hvordan det behandles. I tillegg er det viktig at ikke lærere og personalet gjør stor forskjell på eller behandler barnet annerledes fordi det har en kronisk sykdom. Unger med type 1-diabetes er ikke annerledes enn andre unger. De voksne må samtidig vite hvilke forhåndsregler de må ta når de skal ha ansvaret for disse barna.

En fordel med DVD er at den er lett å bruke, og de fleste kjenner teknologien. En DVD er en enkel måte å kommunisere med målgruppen på. Den kan vises oppdelt i mindre sekvenser eller alt på en gang. Den kan brukes som utgangspunkt for samtale i grupper av personalet, eller den kan brukes individuelt. Sekvensene kan vises på TV, PC eller som ”filmvisning” på lerret.

Det ble opprettet en prosjektgruppe som bestod av representanter fra helsetjenesten, Diabetesforbundet, personer som har diabetes samt foreldre til barn med diabetes. Samtidig ble det dannet en referansegruppe med lærer, barnehageansatt og foreldre til barn med type 1-diabetes. Prosjektgruppen hadde oppstarts/idé-møte 12. mars 2008. Filmconsult AS hadde med seg et forslag til synopsis for filmen. Under møtet startet gruppen arbeidet med planleggingen og utarbeidelsen av innholdet i DVD-en. I etterkant av møte utarbeidet Filmconsult AS et manus som ble sendt ut til alle i prosjektgruppen. Vi hadde et par runder på e-post med forandringer av manus før vi hadde et nytt møte hvor vi ble enige om de siste endringene av manus. Så ble manus sendt til referansegruppen, som kom med sine synspunkter. Deretter fant Filmconsult AS steder og personer som egner seg, opptak ble gjennomført og filmen redigert. Avsluttende møte ble holdt 11. februar 2009, og lansering av DVD-en ble gjennomført i mars 2009.


Vedlegg og sluttprodukter:
– DVD, Bli bedre kjent med meg – Barn med typr 1-diabetes i barnehage og skole; Filmconsult AS (for Diabetesforbundet)

Prosjektleder/forsker

Anders Dahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Bli bedre kjent med meg
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2008: kr 665 000
Startdato
01.02.2008
Sluttdato
31.03.2009
Status
Avsluttet