Diabetesfamilien

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn

Bakgrunn

Hvert år får ca. 200 barn under 14 år insulintrengende diabetes i Norge. Rundt 1800 familier har mindreårige barn med diabetes. Når et barn får diabetes, rammes hele familien. Hele familien må få kunnskap om sykdommen. Ved å lære opp kontaktfamilier som kan gi råd og være til støtte den første tiden, vet vi at overgangen fra sykehusinnleggelse til normal hverdag går lettere.

 

Målsetting

Målet med prosjektet er at familier med barn med diabetes skal få tilbud om råd og veiledning for å lette deres hverdagssituasjon av utvalgte og opplærte familier som har erfaring fra egen situasjon.

 

Gjennomføring

I samarbeid med fylkeslag i Norges Diabetesforbund og diabetesteam ved barneavdelingene i sykehus, ble det lært opp og formidlet kontakt mellom familier med barn med diabetes som trenger hjelp og familier som behersker egen situasjon.

Sentralt ble det også utviklet og produsert informasjonsmateriell til foreldrene til barn med diabetes – en arbeidsperm som inneholder informasjon, men hvor det også er plass til å samle det man får på sykehuset og skrive ned nyttige råd som man får av “veilederfamilien”. Dette samarbeidet mellom fylkeslagene i Norges Diabetesforbund og helsetjenesten, kontaktfamilieordningen, skal være en hjelp fra familier som behersker egen situasjon til familier som trenger hjelp.

 

For å få til dette i alle 19 fylker, var det nødvendig å få til et samarbeid mellom fylkeslag og diabetesteamene på sykehuset. Som koordinator og til å gjennomføre dette, ble det året 1999 ansatt en sykepleier i 40% stilling.

 

Resultater

De familiene som har benyttet seg av tilbudet sier at denne kontakten har gjort mestring av diabetes i hverdagen enklere. De sier videre at støtten fra kontaktfamilien har vært til nytte, de vil fortsette samarbeidet, og anbefale ordningen til andre familier.

 

Videre planer

Prosjektet er nå gjennomført i alle 19 fylker. I noen fylker har det vært nødvendig å gjennomføre 2 opplæringsmøter da barn blir fulgt opp på poliklinikken på to sykehus. Fra nå av er det diabetessykepleierne som skal administrere kontaktfamiliene videre, helst i samarbeid med fylkes barn-/foreldrekontaktene.

 

Prosjektleder/forsker

Anne Holo Kristoffersen

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Diabetesfamilien
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 335 000, 1999: kr 410 000, 2000: kr 50 000
Startdato
01.02.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet