De det ikke går så bra med

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Det har skjedd store framskritt i behandlingen av diabetes de senere årene, det er også viktig å ha fokus på de alvorlige senkomplikasjonene som mange også får. Det er et mål for Norges Diabetesforbund å gi denne målgruppen et godt tilbud. Vi har gjennomført en undersøkelse og ser stor verdi i å få faktisk kunnskap om målgruppen og utfordringer de møter.

 

Overordnet mål: At personer med diabetes skal leve et godt liv med diabetes og ikke få sin livskvalitet redusert.

 

Hovedmål: At personer som har fått komplikasjoner som følge av diabetes skal få god oppfølgning og hjelp til å mestre den nye hverdagen.

 

Delmål:

·        Samle epidemiologiske data på forekomst når det gjelder komplikasjoner.

·        Etablere kontakt med aktuelle brukerorganisasjoner for mulig samarbeid.

·        Kartlegge hvilket tilbud som finnes for disse gruppene

·        Undersøke hvilket behov disse personene har

·        Utvikle modeller og metoder for en mer helhetlig oppfølging av personer som har fått senkomplikasjoner (dette blir utgangspunkt for søknad til videreføring i et hovedprosjekt).

 

I løpet av 2005 og våren 2006 har det vært gjennomført en undersøkelse med sikte på å få mer kunnskap om personer med diabetes og senkomplikasjoner samt tilbudet de får. Det er etablert en kontakt med andre brukerorganisasjoner og fagmiljøer som jobber med denne grupper, med målsetting om å utvikle et bedre tilbud. Det er også arbeidet med kvalitetssikring og sikring av videreføring av prosjektet slik at vi kan nå vårt mål om at alle som har fått komplikasjoner skal få god oppfølging og hjelp til å mestre sin hverdag.

Prosjektleder/forsker

Marte Oppedal Vale

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
De det ikke går så bra med
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2004: kr 380 000, 2005: kr 304 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.06.2006
Status
Avsluttet