OPP 2000

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Manglende tilbud om læring av personer med diabetes og deres pårørende

Bakgrunn: Manglende tilbud om læring av personer med diabetes og deres pårørende. Manglende utnyttelse av ny teknologi: rutiner og verktøy på PC og formidling av informasjons via web på internett.

 

Prosjektets mål: ”Innen utgangen av 1999 skal alle personer i Vestfold med diabetes og deres pårørende ha fått et tilbud om individuell opplæring. Tilbudet skal omfatte en opplæringsplan tilpasset den enkeltes behov og vare livet ut.”

 

Gjennomføring: Prosjektet ble bemannet og satt i drift og informasjon om diabetes spredd.

Prosjektet ble delt i  2 deler:

1.      Politisk del: Utvikling av opplæringsmodeller for alle typer diabetes og gjennomføring av opplæringen

2.      Administrativ del. Utvikle effektive administrasjonsrutiner og verktøy som kunne fungere for diabetesorganisasjonen i fylket

 

Organisering av opplæring med helsepersonell som sentrale aktører ble ikke gjennomført pga. vanskeligheter med organisering, prioritering, interesse og manglende økonomiske støtte.

 

Oppnådde resultater: Kontakter med helsepolitikere og helsepersonell ble etablert.  Kursunderlag for type-1 og type-2 diabetes ble fremskaffet og kurs gjennomført. 10 kurs i prosjekt  OPP 2000 er gjennomført fra mai 98 og ut året 1999:

 

1998:                           5 kurs              m/ 40 personer.

1999:                           5 kurs              m/ 36 personer.

Til sammen                  10 kurs            m/ 76 personer.

 

Senere er flere kurs gjennomført i foreningene i Vestfold fylke. Ny forening er etablert i Stokke, som  satser på tett samarbeid med helsevesenet  og helsepolitiker, basert på tankene bak OPP 2000.

 

Lokale veiledningskontorer finnes i dag i Horten, Sandefjord, Tønsberg og Larvik. De to siste ble etablert med hjelp fra OPP 2000.

 

Et web-sted ble etablert for utveksling av informasjon i styrene og til medlemmer. Administrasjonsutiner ble laget og tatt i bruk på PC. Det er laget et system med mulighet for å legge organisasjonens skriftlige virksomhet tilgjengelig, inkludert muligheter for lyd og bilde, og video.

 

Resultatet av arbeidet har på ingen måte vært bortkastet. Mange personer innen helsevesenet apotekene bruker begrepet OPP 2000 og referert dette som et positivt begrep innen diabetesbehandlingen. OPP 2000 har satt diabetes på dagsorden i Vestfold.

 

Videre planer: Det er ikke noe felles prosjekt som viderefører aktivitetene. Lokallagene bygger videre på opplæring og veiledning lokalt. Fylkeslaget bidrar til felles kurs.

Prosjektleder/forsker

Rhoar Heilien

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
OPP 2000
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 95 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet