Varig remisjon av type 2 diabetes med kostbehandling


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

De siste 20 årene har andelen nordmenn med fedme doblet seg, og i sammenheng med dette har nær 10% av befolkningen T2D i dag. T2D er i dag blant de mest ressurskrevende sykdommene å behandle, på grunn av langvarige alvorlige komplikasjoner som blindhet, nyresvikt og smerter. Medikamenter har så langt bare bidratt til å forsinke men ikke reversere sykdommen hos den enkelte. Derimot kan kostintervensjon og vektreduksjon snu sykdommen. Dessverre er kompetansen på og ressursene for kostendring som regel svært begrenset, på tross av et enormt behov for evidensbasert ernæringskompetanse, spesielt i primærhelsetjenesten. Ved å dokumentere hvordan ulike kostholdsstrategier påvirker biologien ved ulike T2D-undertyper, kan vårt prosjekt bidra til å overbevise beslutningstakere om at man kan spare samfunnet for enorme kostnader på sikt, ved å implementere nye dokumenterte strategier og engasjere flere KEFer bl.a. i kommunene. En ny klassifisering har avdekket at T2D kan deles inn i 4 undergrupper med noe ulike årsaker til sykdommen.Vi vil her teste om disse ndergruppene opplever ulik grad av tilbakegang av T2D avhengig av type kosthold. Dette kan bety at mange pasienter i dag får kosholdsråd som er suboptimale for deres spesielle T2D undergruppe.Vår pågående studie som dette PhD-prosjektet baserer seg på er banebrytende ved å være den første som tar for seg kostholdets rolle i dette nye T2D-paradigmet, og resultatene våre kan ha stor innvirkning på klinisk praksis så vel som den generelle forståelsen, tenkningen og forskningen om hvordan man kan takle denne sykdommen. For å dokumentere nye effektive programmer for kostendring, optimalisert for spesifikke T2D-undergrupper, har vi designet og påbegynt en randomisert kontrollert studie hvor vi inkluderer pasienter som har hatt T2D opptil 10 år. Pasientene blir tilfeldig tildelt til enten Kosthold 1 (DiRECT-programmet, dagens best dokumenterte koststrategi for T2D-tilbakegang («remisjon»)) som inkluderer 3 mnd. med fullverdig måltidserstatning (ca. 850 kcal) etterfulgt av lavkalorikost i 12 mnd.) eller Kosthold 2 (vårt originale CarbCount-program, som inkluderer 3 mnd. Med lavkarbohydrat høyfettkost (<30g karbohydrat) etterfulgt 12 mnd. Med <80g karbohydrat). Vi vil sammenligne gruppene mht antall pasienter med remisjon, definert som retur av langtidsblodsukkeret (HbA1c) til under diagnosekriteriet samtidig som man har vært av all diabetesmedisinering i minst 3 måneder.

Prosjektleder

Kristin Amundsen

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Varig remisjon av type 2 diabetes med kostbehandling
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
31.01.2023
Sluttdato
31.01.2027
Status
Under gjennomføring