Proinsulin og hjerte-karrisiko

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Risiko for hjerte-karsykdom i befolkningen er avhengig av flere faktorer, hvor forstyrrelser i forbindelse med blodtrykk og me

Risiko for hjerte-karsykdom i befolkningen er avhengig av flere faktorer, hvor forstyrrelser i forbindelse med blodtrykk og metabolisme (kroppsforbrenning) er viktigst. Med metabolisme (forbrenning) tenker man i første rekke på omsetningen av sukker og fettstoffer i kroppen, og begge disse prosessene står under regulering av insulin. Insulin er et hormon som dannes i bukspyttkjertelen ut fra forstadiet proinsulin. I noen rapporter har man funnet at hjerte-karsykdom forekommer spesielt hyppig hos mennesker som har høyt proinsulin.

 

I Tromsø IV-undersøkelsen som ble gjennomført 1994-95 undersøkte man tilsammen 7.885 personer med hensyn på eggehviteutskillelse i urinen. Økt utskillelse av eggehvite i urinen (mikroalbuminuri) er et mål på grad av celle­ karskade og spesiell risiko for hjerte­-karsykdom.

 

De faktorene som var sterkest assosiert til graden av mikroalbuminuri var: Blodtrykk, HbA1c, røyking, proinsulin, alder og kjønn (menn). Ut fra de foreliggende data er forhøyet proinsulin assosiert med skade på cellelaget som kler innsiden av de små blodkarene (endotelet), og derigjennom en markør på risiko for hjerteinfarkt eller slag.

 

Hvorvidt måling av proinsulin vil vise seg nyttig for å finne personer med spesiell risiko for hjerte-karsykdom, trenger videre undersøkelser.

 

For videre arbeid med dette henvises til prosjekt 2003/2/0204 ”Nedsatt nyrefunksjon”, et doktorgradsarbeide som sluttføres i 2006.

 

Publikasjoner:

Jørgensen L, Jenssen T, Joakimsen O, Heuch I, Ingebretsen OC & Jacobsen BK (2004) ”Glycated hemoglobin level is strongly related to the prevalence of carotid artery plaques with high echogenicity in nondiabetic individuals: the Tromso study.” Circulation Nr. 110, s. 466-470.

 

Jørgensen L, Jenssen T, Johnsen SH, Mathiesen EB Joakimsen O, Fosse E & Jacobsen BK ”Microalbuminuria and fibrinogen as risk factors for novel carotid artery plaques in non-diabetic individuals. The Tromsø Study.” Til vurdering i Circulation 2005.

Prosjektleder/forsker

Trond Jenssen

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Proinsulin og hjerte-karrisiko
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 270 000
Startdato
01.08.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet