Deler kvalitetssikret informasjon om diabetes og Covid-19

Diabetesforbundet tyr til digitale virkemidler for å gi aktuell informasjon om diabetes og korona i en usikker tid.

Diabetesforbundet tar blant annet i bruk video for å gi sine medlemmer oppdatert og kvalitetssikret informasjon i forbindelse med koronaepidemien. Foto: Skjermdump fra video/Diabetesforbundet

Å ha diabetes er vanskelig for mange. Under koronakrisen sitter mange på spørsmål vedrørende hvordan Covid-19 påvirker dem.

Behov for informasjon

Diabetesforbundet vil gi de med diabetes og deres pårørende tilgjengelig, kvalitetssikret og relevant informasjon om diabetes og koronaviruset. Dette vil trygge dem i sin diabeteshverdag.

– Vi har sett et stort behov på mer spesifikk informasjon om hvordan korona vil påvirke personer som har diabetes ved smitte/sykdom, forteller prosjektleder Gry Lillejordet.

Diabetesforbundet ønsker å nå ut med kvalitetssikret informasjon i ulike kanaler til målgruppen. De vil dele oppdatert informasjon om forhåndsregler/smittevern, symptomer, tips på informasjonskilder/kontaktopplysninger og hvordan de best kan ta hånd om sin egenbehandling.

Prosjektet fikk støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Ved å gi målgruppen (alle med diabetes og deres pårørende) tilgjengelig, kvalitetssikret og relevant informasjon om diabetes og covid-19 viruset vil vi trygge dem i sin diabeteshverdag. Prosjektet skal bidra til bedre egenbehandling og mindre psykisk påkjenning for målgruppen slik at vi unngår unødvendig belastning på helsevesenet. Tiltakene er informasjon.

Oppdatert og relatert til diabetes og korona. Blant annet:

  • Flere filmer om fysisk aktivitet hjemme/i karantene.
  • Informasjonsvideoer med fakta om korona rettet mot barn med diabetes.
  • Foreldre som har barn med diabetes.
  • Informasjonsfilmer om egenbehandling.
  • Blodsukkerregulering ved sykdom.
  • Fakta om korona til voksne med diabetes.

I tillegg har det vært avhold flere webinar for tillitsvalgte ang psykisk helse i forbindelse med korona, om barn med diabetes og korona og generelt om diabetes, smittevern og korona. Kvalitetssikret informasjon til medlemmer er et av våre punkter i strategien, og dette er et av flere bidrag i dette arbeidet. Siste tiltak i dette prosjektet er at det ble sendt et koronabrev til ikke-digitale medlemmer.


Søknadssammendrag

Å ha diabetes er vanskelig for mange. Det er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin eller nedsatt insulinvirkning. Det er 99 prosent kontinuerlig egenbehandling. Hvis en person med diabetes blir smittet av covid-19-viruset gir det konsekvenser for blodsukkerreguleringen, og noen får et alvorlig sykdomsforløp. Dette gjelder særlig gruppen som har tilleggsdiagnoser. Med dette prosjektet ønsker vi å nå ut med kvalitetssikret informasjon i ulike kanaler til målgruppen. Oppdatert informasjon om forhåndsregler/smittevern, symptomer, tips på informasjonskilder/kontaktopplysninger og hvordan de best kan ta hånd om sin egenbehandling.

Målgruppen for prosjektet er alle med diabetes og deres pårørende. Ved å gi målgruppen tilgjengelig, kvalitetssikret og relevant informasjon om diabetes og covid-19 viruset vil vi trygge dem i sin diabeteshverdag.

Prosjektet skal i tillegg til å bidra til bedre egenbehandling, mindre psykisk påkjenning for målgruppen slik at vi unngår unødvendig belastning på helsevesenet i en tid der helsepersonell er pålagt å prioritere andre oppgaver.

Prosjektet er en videreføring av allerede igangsatt arbeid fra diabetesforbundet og vil fortsette så lenge det er behov. I første omgang frem til sommeren, der det gjøres en evaluering i forkant av fellesferien i Norge, så ut august, da alle fysiske møteplasser i Diabetesforbundet sin regi er avlyst/utsatt til tidligst september.

Da situasjonen endrer seg noe fra uke til uke i starten av prosjektperioden ser vi at det er fortløpende behov for å prioritere hvilken informasjon som skal til hvilken målgruppe ut fra de behov som oppstår. Etterhvert som det finnes større grunnlag og mer og sikrere informasjon for de beslutninger som myndigheter tar, vil også periodene mellom hver oppdatering bli lengre. Vi planlegger derfor at mye av aktiviteten vil skje i forkant av sommeren.

Prosjektleder

Gry Lillejordet

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Kvalitetssikret og aktuell informasjons-formidling om diabetes og covid-19
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
03.04.2020