Barn med type 2 diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det skjer en epidemisk økning av type-2 diabetes i verden, og nesten 150 millioner har sykdommen

Det skjer en epidemisk økning av type-2 diabetes i verden, og nesten 150 millioner har sykdommen. WHO forventer at antallet vil fordobles i løpet av 25 år. Type-2 diabetes har nøye sammenheng med arvelig disposisjon, overvekt og nedsatt fysisk aktivitet. Sykdommen har tidligere vært nesten utelukkende hos eldre mennesker (”aldersdiabetes”). De fleste barn og ungdom har insulinavhengig type-1 diabetes. Noen få barn har type-2 diabetes eller en spesiell arvelig form for diabetes kalt Maturity Onset Diabetes in the Young (MODY-diabetes), og disse barna bruker vanligvis ikke insulin. MODY diabetes er ikke relatert til overvekt eller nedsatt fysisk aktivitet, og må således skilles nøye fra type-2 diabetes.

 

Parallelt med økende overvekt og nedsatt fysisk aktivitet knyttet til en mer urban livsstil, ser vi i mange deler av verden en sterk økning av type-2 diabetes i yngre aldersgrupper. I Oslo har man også registrert sykdommen hos barn/ungdom, hvilket tidligere var svært uvanlig. Man så også at flere tilfeller var fra asiatiske innvandrerfamilier. Det var samtidig registrert at hyppigheten av type-2 diabetes hos voksne med innvandrerbakgrunn i Oslo, var høyere enn hos norske. Man ønsket derfor å kartlegge forekomsten av type-2 diabetes hos barn og ungdom på landsbasis.

 

Prosjektet ”Barnediabetes og Kvalitet” er en landsomfattende undersøkelse av alle typer diabetes hos barn og ungdom. Gjennom WHO-standardiserte systematiske årlige undersøkelser av pasientene er det mulig å sammenlikne behandlingsresultatene og ved hjelp av ”benchmarking” søker man å heve kvaliteten av behandlingen. Gjennom dette nettverket har vi undersøkt forekomsten av type-2 diabetes. Registreringen har delvis skjedd gjennom årskontroll-rapporter, delvis supplert ved registrering av tilfeller ved telefonintervju eller intervju på nasjonale møter med de behandlende barneleger. Alle landets 24 avdelinger har deltatt i dette. Vi har kun registrert de tilfeller som behandles på barneavdelingene. Alle barneavdelinger behandler barn opptil 15 års alder, mange avdelinger opp til 18 års alder. Nye tilfeller mellom 15 og 18 år kan bli henvist til avdelinger for voksne, eller bli diagnostisert og behandlet hos allmennleger.

 

I 2003 har vi registrert 15 tilfeller av type-2 diabetes og 25 tilfeller av MODY-diabetes. I Oslo var det fem tilfeller av type 2 diabetes, hvorav ett med norske foreldre, og fire med asiatiske foreldre. Ellers i landet hadde pasientene etnisk norske foreldre. Noen av tilfellene med type-2 diabetes har overvekt pga skader i sentralnervesystemet, eller at de har spesielle syndromer, og kan således ikke uten videre karakteriseres som følge av livsstil. Barneavdelingene følger nå hvert år systematisk alle nye tilfeller av alle diabetestyper gjennom Norsk Diabetesregister, slik at en evt. økning kan registreres. Type-2 diabetes er nær knyttet til arv, overvekt og fysisk aktivitet. Det er svært viktig at samfunnet setter alle nødvendige resurser inn på å forebygge vektøkning og øke den fysiske aktivitet blant barn og unge. Det er også viktig at det etableres et behandlingsapparat for barn og unge med overvekt, for å hindre at disse utvikler type-2 diabetes og hjerte-kar sykdom.

Prosjektleder/forsker

Knut Dahl-Jørgensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Barn med type 2 diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2002: kr 100 000
Startdato
01.10.2002
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet