Foreldreveiledningsprogram ved diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Insulinreguleringen ved diabetes er krevende og komplisert. Insulinbehovet og -virkningen er ikke stabil, men påvirkes av faktorer som det kan være vanskelig å ha kontroll over. Risiko for feildosering med fare for uønskede, og potensielt farlige blodsukkersvingninger, er til stede. Stress, hormoner, pubertet, daglige utfordringer og aktiviteter påvirker også. Foreldre kan bli ekstra påpasselige og assisterer barna med stor årvåkenhet. Dette kan påvirke samspillet dem imellom på en negativ måte og føre til uheldige konsekvenser for barnets trivsel og utvikling.

Målsetting

I pilotprosjektet ønsker vi å utvikle et veiledningsprogram der fokus er knyttet til samspillet mellom foreldre og barn (0 – 16 år). Hensikten er å gi foreldre og barn et verktøy og metode for god samhandling.

Målgruppe

Foreldre til mindreårige barn (0 – 6 år), barn på barneskoletrinnet (6 – 13 år) og barn på ungdomsskoletrinnet (13 – 16 år).

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, er prosjektleder. Det vil bli etablert en prosjektgruppe med medisinsk og psykologisk kompetanse, samt brukerrepresentanter fra Diabetesforbundet. Programmet vil bygges opp rundt følgende hovedområder; spesifikke psykologiske utfordringer knyttet til diabetes, aldersspesifikke utfordringer knyttet til barn med diabetes; trygghetssirkelen som forankringspunkt, samspill og kommunikasjon mellom barn og foreldre, samspill og samarbeid mellom foreldre i forhold til behandlingsoppgaven, løsrivelse og identitetsutvikling i ungdomsårene. I første omgang vil det utarbeides en skriftlig veileder som presenteres og drøftes både i prosjektgruppen og testgruppene. Brukerrepresentantene fra Diabetesforbundet vil hentes blant frivillige medlemmer av nasjonalt barne- og familieutvalg. Testgruppe for veiledningsprogrammet vil bestå av 30 frivillige foreldrepar til barn med diabetes, rekruttert via forbundets lokale barne- og familiekontakter i Østlandsområdet. Metoden som vil bli benyttet i veiledningsprogrammet tar utgangspunkt i psykologisk tilknytningteori (trygghetssirkel). Den legger vekt på gode møter mellom foreldre og barn for å imøtekomme følelsene som oppstår i samspillet mellom dem.

Fremdriftsplan

Fase 1 – januar til juni – Prosjektgruppe etableres og møtes 2 – 3 ganger – Foreldreveiledningsprogram utarbeides Fase 2 – august til desember – Uttesting og drøfting av programmet i testgruppene – Revidert program utarbeides og sendes test- og prosjektgruppen for evaluering – Programmet sendes på høring hos faggruppen for diabetespsykologi m. fl. – Endelig program utarbeides – Rapport sendes ExtraStiftelsen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Foreldreveiledningsprogram.pdf

Prosjektleder/forsker

Guro Nordby Waagene

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Foreldreveiledningsprogram ved diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2017: kr 385 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet