Diapodden

Lurer du på hvordan det er å leve med Diabetes? Da bør du sjekke ut Diapodden.

Psykolog Jon Haug og programleder Tea Kristiansen får med seg ulike gjester i Diapodden. Foto: Diabetesforbundet

Når man snakker om diabetes er det lett å bli snakkende om insulin, blodsukker og de fysiske, kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men på Diabetesforbundet podcast Diapodden legges fokuset på det diabetikere tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som ressurs.

I totalt ni episoder vil psykolog Jon Haug og programleder Tea Kristiansen få med seg ulike gjester til å diskutere disse tingene.

Episodene publiseres hver onsdag fram til sommeren 2018.

Lytt til episodene ved å følge linkene under eller abonner på podcasten i iTunes! 

Episode 1: Kronisk sykdom med Nina Skille

Nina Skille har hatt diabetes type 1 siden hun var 4 år, og er nå forbundsleder i Diabetesforbundet. Hva tenker og føler hun om et liv med kronisk sykdom, som aldri tar pause eller ferie? Nina er gjest i Diapoddens første episode.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

De siste årene har Diabetesforbundet hatt en rekke prosjekter innenfor kosthold og fysisk aktivitet med forebyggende formål. Vi ser et stort behov for at temaet diabetes og mental helse blir ytterligere belyst. Det er nødvendig med en utvidet presentasjon av de spesifikke psykologiske utfordringene som er knyttet til sykdommen.Det er krevende å leve med kronisk sykdom og i et helhetlig perspektiv må både den somatiske og den psykologiske siden være med. Med dette prosjektet ønsker vi å øke kunnskapen om de psykologiske aspektene ved diabetes.

Målsetting

Målsetningen med prosjektet er at personer med diabetes skal få bedre kunnskap om de psykologiske aspektene ved sykdommen. Dette mangler i diabetesbehandlingen i dag, og en beskrivelse av de psykologiske utfordringene vil supplere den medisinske informasjonen på en etterlengtet måte.

Målgruppe

Primær målgruppe: 1.Personer som lever med diabetes type 1 og type 2 Sekundær målgruppe: 2. Pårørende (familiemedlemmer, venner osv.) til personer med diabetes

Antall personer i målgruppen

50000

Beskrivelse av gjennomføring

I utviklingen av podcast-episodene vil vi knytte til oss psykolog Jon Haug som er Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Diabetesforbundet har god erfaring med å utforme dialoger mellom fagpersoner og brukergruppen i forhold til ulike spørsmål. I dette prosjektet vil derfor brukere være sentrale informanter og diskusjonspartnere. Hver episode vil vare i ca. 30-45 minutter og vil ha ett hovedtema hver, pluss noen faste innslag med gjenkjennbare jingles. Siden det vil være mye faglig innhold i vår podcast, vil det kreve en god del forarbeid for at innholdet skal holde en god kvalitet. Når manuset er gjennomarbeidet, vil podcast episodene bli redigert og innspilt. Temaene nedenfor er utformet i samarbeid med Jon Haug. Vi ønsker å sette fokus på følgende hovedtemaer: 1. Kronisk sykdom – fra diagnosen og gjennom resten av livet (ulikheter mellom akutt og kronisk sykdom) 2. Diabetesspesifikke utfordringer. 3. Uforutsette blodsukkersvingninger når du bruker insulin. 4. Diabetes i ungdomsårene. 5. Et sunt liv med diabetes Type 2. Motivasjon som drivkraft. 6. Å være pårørende for en med diabetes. 7. På reise med diabetes. 8. Psykologisk forståelse som ressurs og hjelpemiddel. 9. Diabeteslinjen live – myter og sannheter.

Fremdriftsplan

Oppstart prosjektgruppe: august Arbeid med manus: september-november Brukermedvirkning: september – november Manus ferdigstilt: desember Innspilling: desember- mars Innspilling ferdigstilt: mars Redigering: februar-april Redigering ferdigstilt: april Utvikling av nettannonse/flyer: mars-april Promotering: april-juni Publisering: mai-juni Lansering: juni Evalueringsskjema: juli Oppsummering/etter-arbeid:juli

Sluttrapport

Bakgrunn

Målsetningen med prosjektet er at personer med diabetes skal få bedre kunnskap om de psykologiske aspektene ved sykdommen. Dette mangler i diabetesbehandlingen i dag, og en beskrivelse av de psykologiske utfordringene vil supplere den medisinske informasjonen på en etterlengtet måte. Primær målgruppe: 1. Personer som lever med diabetes type 1 2. Personer som lever med diabetes type 2 Sekundær målgruppe: Pårørende (familiemedlemmer, venner osv.) til personer med diabetes Diabetes er en kronisk sykdom som fører til en stor omvelting i livet. Personer med diabetes må tilegne seg kunnskap om sykdommen sin, lære seg egenbehandling og i mange tilfeller endre levevaner. Det å ha en kronisk sykdom kan være en stor mental belastning. Bakgrunnen for prosjektet «Podcast om diabetes og mental helse: Et godt liv med diabetes» er at vi ønsket å produsere en podcast-serie om diabetes og psykologi.

Oppsummering

Denne podcasten har potensial til å generere stor kunnskapsspredning til alle som er interesserte i temaet, nettopp fordi alle episodene ligger tilgjengelig gratis på internett og itunes. Det gir store muligheter for kunnskapsdeling til både Frisklivssentraler, kommuner og andre organisasjoner som er interessert i å bruke informasjonen i sitt folkehelsearbeid. Vi vil fortsette å promotere Diapodden og forankre den i organisasjonen på aktuelle arrangement/fora. Videre er det et produkt med lang levetid da temaene som blir tatt opp er tidløse for målgruppen.

Prosjektgjennomføring

I dette prosjektet har vi produsert 10 episoder på podcast, og tilbakemeldingene fra de som har hørt på podcasten er svært positive. De psykologiske utfordringene for personer med diabetes er uløselig knyttet til svingninger i blodsukker og insulinnivå, og mestringen av disse påvirkes av hendelser og situasjoner som oppstår i dagliglivet. Fordelen med podcast som metode er at den på en lettfattelig måte åpner for drøfting av tanker, følelser og sosiale aspekter på en opplevelses-nær måte. Dette prosjektet gir personer med diabetes hjelpemidler som vil være både personlig nyttige, og verdifulle i forhold til andre mennesker. Avspillingen av en podcast egner seg eksempelvis meget godt når det er ønskelig å dele erfaringer og tanker med andre. Hvis pasientene selv ønsker å nå behandlingsmålet sitt, og samtidig opplever å ha kunnskapen, evnen og støtten som trengs, er det større sannsynlighet for å oppnå ønsket resultat . Podcast som kunnskapsformidling er svært tidsriktig og tilgjengelig sammenliknet med trykt materiell.

Antall personer i målgruppen

80200

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Diapodden.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

De siste årene har Diabetesforbundet hatt en rekke prosjekter innenfor kosthold og fysisk aktivitet med forebyggende formål. Vi ser et stort behov for at temaet diabetes og mental helse blir ytterligere belyst. Det er nødvendig med en utvidet presentasjon av de spesifikke psykologiske utfordringene som er knyttet til sykdommen.Det er krevende å leve med kronisk sykdom og i et helhetlig perspektiv må både den somatiske og den psykologiske siden være med. Med dette prosjektet ønsker vi å øke kunnskapen om de psykologiske aspektene ved diabetes.

Målsetting for prosjektet

Målsetningen med prosjektet er at personer med diabetes skal få bedre kunnskap om de psykologiske aspektene ved sykdommen. Dette mangler i diabetesbehandlingen i dag, og en beskrivelse av de psykologiske utfordringene vil supplere den medisinske informasjonen på en etterlengtet måte.

Målgruppe

Primær målgruppe: 1.Personer som lever med diabetes type 1 og type 2 Sekundær målgruppe: 2. Pårørende (familiemedlemmer, venner osv.) til personer med diabetes

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

I utviklingen av podcast-episodene vil vi knytte til oss psykolog Jon Haug som er Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Diabetesforbundet har god erfaring med å utforme dialoger mellom fagpersoner og brukergruppen i forhold til ulike spørsmål. I dette prosjektet vil derfor brukere være sentrale informanter og diskusjonspartnere. Hver episode vil vare i ca. 30-45 minutter og vil ha ett hovedtema hver, pluss noen faste innslag med gjenkjennbare jingles. Siden det vil være mye faglig innhold i vår podcast, vil det kreve en god del forarbeid for at innholdet skal holde en god kvalitet. Når manuset er gjennomarbeidet, vil podcast episodene bli redigert og innspilt. Temaene nedenfor er utformet i samarbeid med Jon Haug. Vi ønsker å sette fokus på følgende hovedtemaer: 1. Kronisk sykdom – fra diagnosen og gjennom resten av livet (ulikheter mellom akutt og kronisk sykdom) 2. Diabetesspesifikke utfordringer. 3. Uforutsette blodsukkersvingninger når du bruker insulin. 4. Diabetes i ungdomsårene. 5. Et sunt liv med diabetes Type 2. Motivasjon som drivkraft. 6. Å være pårørende for en med diabetes. 7. På reise med diabetes. 8. Psykologisk forståelse som ressurs og hjelpemiddel. 9. Diabeteslinjen live – myter og sannheter.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstart prosjektgruppe: august Arbeid med manus: september-november Brukermedvirkning: september – november Manus ferdigstilt: desember Innspilling: desember- mars Innspilling ferdigstilt: mars Redigering: februar-april Redigering ferdigstilt: april Utvikling av nettannonse/flyer: mars-april Promotering: april-juni Publisering: mai-juni Lansering: juni Evalueringsskjema: juli Oppsummering/etter-arbeid:juli

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetningen med prosjektet er at personer med diabetes skal få bedre kunnskap om de psykologiske aspektene ved sykdommen. Dette mangler i diabetesbehandlingen i dag, og en beskrivelse av de psykologiske utfordringene vil supplere den medisinske informasjonen på en etterlengtet måte. Primær målgruppe: 1. Personer som lever med diabetes type 1 2. Personer som lever med diabetes type 2 Sekundær målgruppe: Pårørende (familiemedlemmer, venner osv.) til personer med diabetes Diabetes er en kronisk sykdom som fører til en stor omvelting i livet. Personer med diabetes må tilegne seg kunnskap om sykdommen sin, lære seg egenbehandling og i mange tilfeller endre levevaner. Det å ha en kronisk sykdom kan være en stor mental belastning. Bakgrunnen for prosjektet «Podcast om diabetes og mental helse: Et godt liv med diabetes» er at vi ønsket å produsere en podcast-serie om diabetes og psykologi.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Tilbakemeldinger fra lyttere er at Diapodden er et kjærkomment og etterspurt produkt. Vi har bare mottatt positive tilbakemeldinger om både kvalitet og innhold i de ulike episodene. Forventede resultater for målgruppen er økt kunnskap, mestringsfølelse og forbedret livskvalitet – og større åpenhet og forståelse hos folk flest. Dette er vanskelig å måle, da vi ikke har noen mulighet til å vite hvem som har lyttet og slik kunne sende ut et evalueringsskjema. De tilbakemeldingene vi har mottatt er imidlertid udelt positive, og vi vurderer at prosjektmålet er nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

80200

Prosjektgjennomføring/Metode

I dette prosjektet har vi produsert 10 episoder på podcast, og tilbakemeldingene fra de som har hørt på podcasten er svært positive. De psykologiske utfordringene for personer med diabetes er uløselig knyttet til svingninger i blodsukker og insulinnivå, og mestringen av disse påvirkes av hendelser og situasjoner som oppstår i dagliglivet. Fordelen med podcast som metode er at den på en lettfattelig måte åpner for drøfting av tanker, følelser og sosiale aspekter på en opplevelses-nær måte. Dette prosjektet gir personer med diabetes hjelpemidler som vil være både personlig nyttige, og verdifulle i forhold til andre mennesker. Avspillingen av en podcast egner seg eksempelvis meget godt når det er ønskelig å dele erfaringer og tanker med andre. Hvis pasientene selv ønsker å nå behandlingsmålet sitt, og samtidig opplever å ha kunnskapen, evnen og støtten som trengs, er det større sannsynlighet for å oppnå ønsket resultat . Podcast som kunnskapsformidling er svært tidsriktig og tilgjengelig sammenliknet med trykt materiell.

Resultater og resultatvurdering

Vi har ikke tilgang på statistikk over hvor mange som har lyttet direkte fra vår nettside, men vår nettside har 70 000 unike brukere hver måned. Diapodden har vært promotert en del på nettsiden, og vi ser at rundt 700 personer har vært innom landingssiden for Diapodden. På itunes har vi tilgang til statistikk, og her har det vært en totalt lyttetid på 71 timer. Vår vurdering er at det er en høy kjennskap til produktet – Facebook-innleggene om podcast-episodene har hatt en total rekkevidde på 80 200. I tillegg har vi inkludert flere episoder på ulike arrangement i organisasjonen. Episoden om ungdom ble lyttet til under sommerleiren for ungdom 2018, Diapodden ble promotert i vårt nyhetsbrev i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse og framover skal vi blant annet høre på en episode under et likepersonskurs som holdes i november.

Oppsummering og videre planer

Denne podcasten har potensial til å generere stor kunnskapsspredning til alle som er interesserte i temaet, nettopp fordi alle episodene ligger tilgjengelig gratis på internett og itunes. Det gir store muligheter for kunnskapsdeling til både Frisklivssentraler, kommuner og andre organisasjoner som er interessert i å bruke informasjonen i sitt folkehelsearbeid. Vi vil fortsette å promotere Diapodden og forankre den i organisasjonen på aktuelle arrangement/fora. Videre er det et produkt med lang levetid da temaene som blir tatt opp er tidløse for målgruppen.

Prosjektleder

Ina Jakobsen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Podcast
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2017: kr 220 000
Startdato
31.07.2017
Sluttdato
31.07.2018
Status
Avsluttet