Et godt liv hele livet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Et godt liv hele livet har gjennom å være et samarbeidsprosjekt på landsnivå, fylkesnivå og lokalt nivå nådd ut til veldig man

Et godt liv hele livet har gjennom å være et samarbeidsprosjekt på landsnivå, fylkesnivå og lokalt nivå nådd ut til veldig mange innen målgruppen fra Norsk Pensjonistforbund, Norsk Helse – og Sosialforbund og Norges Diabetesforbund. Her har eldre som lever med diabetes og deres pårørende, de eldre som er i faresonen for å få diabetes og helsepersonell som arbeider med eldre fått oppdatert informasjon om type 2- diabetes og forebygging.

 

Helsearbeidere og tillitsvalgte fra organisasjonene deltok på temadag på fylkesnivå, der lege, sykepleier og kostveileder hadde innholdsansvaret for temadagen. På det lokale nivået er det blitt gjennomført og det gjennomføres informasjonsmøter i de lokale pensjonistforeningene og diabetesforeningene. Det er i denne forbindelse utviklet en møtepakke med informasjonsmateriell og en overhead serie om type 2- diabetes, til hjelp for de som er informatører. Prosjektet  fortsetter. Samarbeidsavtalene mellom organisasjonene er fornyet.

Prosjektleder/forsker

Anne-Lise Skaret

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Et godt liv hele livet
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 400 000, 2000: kr 169 970
Startdato
01.03.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet