Bymarka for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.Bakgrunn for prosjektet.
Bymarka er sentrumsnær del av bykjernen i Namsos som har

ca 13000 innbyggere. Bymarka er et veldig populært turområde. Den er imidlertid ikke tilrettelagt godt nok for eldre, handikappende og andre med spesielle behov. Mange av disse har av naturlige og/eller helsemessige grunner verken førerkort eller bil, og viktigheten med å få til dette prosjektet er at de slipper å bruke bil eller buss for å komme seg ut i naturen, samtidig som de får den trimmen de har behov og ønske om.


Bymarka i Namsos trenger sårt vedlikehold/oppgradering. Kommunen skal finansiere utskiftingen av lysarmaturer som innholder miljøgiften PCB og man får da lys i turløypa som gjør at man kan bruke Bymarka året rundt, også om kveldene. Deler av stinettet er derimot i en så dårlig forfatning at det ikke går an å ferdes der, spesielt i og etter regnbørsperioder. I mangel av midler har man faktisk kommet til det skritt at man må la stinettet i Bymarka forfalle helt. Dette vil føre til igjengrodde stier og om høst og vinteren vil lysene ikke bli slått på. Ved å få en rett, fast og tørr turløype kan man som nevnt få aktivisert mange målgrupper med spesielle behov.
Starten av den aktuelle turløypa går fra skisentret, deretter går den inn til Setertun, en stor hytte som eies og drives av Namsos Orienteringsklubb. De serverer kaffe m.m. enkelte søndager i året, noe som er veldig populært for turgåere. Inn til Setertun er det ca 3,2 km. Det er denne som ønskes oppgradert.

? 2. Målsetting og 3. Prosjektets målgruppe.
Å legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for personer blant annet med diabetes, psykiske problemer, rusproblemer, overvektsproblemer samt eldre mennesker. Kort og godt, for alle med spesielle behov.

Dette gjøres for å forebygge livstilssykdommer og relaterte sykdommer for den enkelte målgruppe.

4. Prosjektets betydning.
Gleden alle får av å oppleve fin natur, frisk luft og mosjon er dokumentert og gir helsemessige gevinster både fysisk og mentalt. Ved å få et rett, fast og tørt stinett kan man blant annet sette i gang trimgrupper for pensjonister og stavgangsgrupper for diabetesforeninga. Det vil også være mulighet for brukere av både rullator og rullestol og benytte turløypa. Det vil for alle bli en fin rundløype som gjør at alle får muligheten til å komme til Setertun der det er kaffe- og matservering. tilrettelegging for fysisk aktivitet gjør at forebygging av blant annet skjelett- og muskelskader og psykiske problemer reduseres.

? 5. Fremdriftsplan.
– Utskifting av lysarmaturer gjøres i løpet av 2008, uavhengig av prosjektet
– Søknad om spillemidler: okt.08.
– Planlegging av arbeidet: des. 08 ? jan.09.
– Avtale med entreprenør: jan/febr. 09.
– Utførelse av arbeidet: mars-sept.-09.
Eneste forbeholdet er at utkjøring av masse må enten skje i en tørkeperiode eller på vårparten mens det enda er tele.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0286.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bymarka er en sentrumsnær del av bykjernen i Namsos kommune. Den har alltid vært et veldig populært turområde for de mest aktive menneskene. Deler av stinettet har derimot vært i en så dårlig forfatning at det ikke gikk an å ferdes der, spesielt i og etter regnbørsperioder. I mangel av midler så man at stinettet i Bymarka var på tur til å forfalle helt. Bakgrunnen for prosjektet var derfor at man ønsket å unngå dette. Bymarkas Venner som er en frivillig interessegruppe tok initiativet til et møte med aktuelle brukere da man så behovet var til stede også for mennesker med spesielle behov og at man derfor ønsket å legge forholdene til rette for disse.
Prosjektet hadde således som formål å øke den enkeltes livskvalitet og bidra til forebygging av skader samt å legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for personer blant annet med diabetes, psykiske lidelser, overvektsproblemer samt eldre mennesker. Kort og godt, for alle med spesielle behov. Gleden de får av å oppleve fin natur, frisk luft og mosjon er dokumentert og gir helsemessige gevinster.
Det ble valgt en felles prosjekt- og styringsgruppe bestående av NDF Namsos, Namsos Pensjonistsenter, Optimisten Dagsenter og Flerbrukshus, Orientkrysse He.- & Rehab. og Bymarkas Venner. Av praktiske og hensiktsmessige grunner ble det valgt en prosjektleder som jobbet som konsulent i Namsos kommune samt var med i Bymarkas Venner. Utfordringen skulle vise seg å bli vær- og føreforholdene, noe som førte til en god del utsettelser og større utgiftskostnader. I forhold til opprinnelig prosjektplan så har man imidlertid fått gjort det meste. Stien har fått en real ansiktsløfting og det har kommet tilbakemeldinger fra både gamle og nye brukere på at arbeidet som allerede er gjort har ført til lettere tilgjengelighet og økt bruk av turløypa.
Når det gjelder videre planer så vil det søkes om midler for å utvide og/eller oppgradere flere turtraseer i Bymarka. Det er også ønsker om å få til en brosjyre som beskriver Bymarka og om hvilke muligheter som finnes der. Bymarkas Venner har allerede lagd en om Bymarkas kulturminner, som er blitt godt mottatt. Dette vil etter all sannsynlighet føre til mer bruk spesielt for turister og andre som ikke er kjent i Namsos. Man ser altså at så fremt at forholdene blir tilrettelagt så vil Bymarka bli brukt, mye.

Prosjektleder/forsker

Ove Sæternes

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Bymarka for alle
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Bymarkas Venner
Beløp Bevilget
2009: kr 180 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.12.2010
Status
Avsluttet