Diabeteshus i Oslo?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har hatt som mål å klarlegge forhold omkring en eventuell samlokalisering av Norges Diabetesforbund, Norsk Diabetik

Prosjektet har hatt som mål å klarlegge forhold omkring en eventuell samlokalisering av Norges Diabetesforbund, Norsk Diabetikersenter og Aker Diabetes Forskningssenter.

En samlokalisering vil føre til et større diabetesmiljø som kan gi gode synergieffekter, økt trivsel og et enda sterkere faglig miljø for ansatte og tillitsvalgte.

 

Målet for prosjektet har vært å avklare fordeler og farer ved en samlokalisering, aktuelle deltakere i et slikt miljø – også kommersielle interessenter, vurdering av aktuelle steder for et diabeteshus, rombehov og økonomiske forhold ved flytting, etablering og drift.

 

En har kommet til at fordelene er flere enn farene, dog må det gjennomføres en dypere analyse når en kommer fram til konkrete lokaler, med hensyn til lokalisering, nærhet til sykehus og andre helseinstitusjoner, og ikke minst økonomiske forhold omkring etablering og drift.  Styrene i Norges Diabetesforbund og Norsk Diabetikersenter har behandlet saken  og konkludert med at samlokalisering er interessant og nyttig, men at særlig de økonomiske forutsetninger må ligge bedre til rette enn hva de gjør nå.

 

Arbeidet med samlokalisering har ført partene nærmere sammen i et konstruktivt og konkret samarbeid, til nytte for diabetesarbeidet i Norge.  Norges Diabetesforbund vil følge eiendomsmarkedet framover, med tanke på å vurdere relevante lokaler for Diabeteshus i Oslo.

 

Prosjektet er støttet økonomisk av Helse og Rehabilitering, Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner.

Prosjektleder/forsker

Jak Jervell

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Diabeteshus i Oslo?
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 473 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet