Bruk av SMS i veiledning

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Diabetes er en kronisk sykdom som varer livet ut, og er den mest alvorlige kroniske sykdommen for barn/unge. Å leve med diabetes er en utfordring for den unge selv, og for omgivelsene. Den enkelte med diabetes må styre til dels kompliserte prosesser i kroppen. Det må underveis og daglig tas mange valg, som for eksempel: insulindoser før et måltid, foreta blodsukkermålinger flere ganger daglig, har jeg trent/ikke trent, tenke på ernæring – alt som påvirker blodsukkeret og som igjen påvirker insulindosene. Resultatene av valgene har ikke bare betydning for dagen i dag, men for fremtiden, for å unngå – og forebygge senkomplikasjoner. Målet er å få en god hverdag og forebygge for senkomplikasjoner. Det er dette disse valgene handler om. Disse ungdommene kan aldri bli friske fra diabetes, men de kan unngå å bli sykere. Kompetanse om diabetes hos ungdommene er viktig for å unngå senkomplikasjoner. De trenger informasjon, trygghet, noen å diskutere med og svar fra helsetjenesten når de trenger det.

 

Det er i dag et stort gap mellom ungdommens informasjonsbehov om diabetes og dens behandlingsformer, og tilgjengelig og tilpasset informasjon. Det er derfor viktig å finne verktøy og metoder som treffer ungdommen på deres premisser. Ungdommen tar raskt i bruk nye teknologiske hjelpemidler, og både vi som organisasjon og helsetjenesten henger etter på området. Mobiltelefon og SMS er deres kommunikasjonsverktøy nummer en. De spør der og da, og forventer raskt svar.

 

Målsetting: Prosjektets hovedmål var å tilby en utsatt gruppe en tjeneste som er tilpasset deres behov for informasjon, kontakt kunnskapsutvikling, svar og problemløsning. Delmålet var å utvikle og igangsette en spørsmåls- og svartjeneste ved bruk av SMS

 

Gjennomføring og resultat: Datatilsynet ble kontaktet for å avklare hvilke sikkerhetstiltak som eventuelt ville være nødvendige for å starte en ønsket spørsmåls- og svartjeneste. Dialogen med Datatilsynet førte til at Diabetesforbundet avgjorde å avslutte prosjektet i juni 2006, uten å ha fått en spørsmåls- og svartjeneste for ungdom opp å gå. Da Datatilsynet konkluderer med at tjenesten vi ønsker å tilby ikke er egnet til å gjennomføres via SMS, kan vi ikke se at prosjektet kan gjennomføres i tiltenkt form. Alternativet vil være så langt fra den tjenesten Diabetesforbundet ønsket å tilby. Diabetesforbundet returnerer derfor gjenværende midler til Helse og Rehabilitering.

Prosjektleder/forsker

Gro Holstad

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Bruk av SMS i veiledning
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2005: kr 200 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.07.2006
Status
Avsluttet