Jørgens diabeteshverdag

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

For å mestre sykdommen og kunne leve et godt og langt liv med diabetes er det viktig å få oppdatert informasjon, veiledning og

For å mestre sykdommen og kunne leve et godt og langt liv med diabetes er det viktig å få oppdatert informasjon, veiledning og opplæring. Det er ikke laget noe som henvender seg direkte til små barn med diabetes verken i Norge eller internasjonalt. Både ute i egen organisasjon og på sykehusene har det vært et stort behov for informasjons/opplæringsmateriell for denne gruppen.

 

Når man skal henvende seg til barn, er det viktig å finne en metode som fenger dem og som framstiller informasjonen på en lettfattelig måte. Ved å lage en tegnefilm kan vi nå ut til barna på deres premisser. Følger man Jørgen og hans hverdag med diabetes, vil barna kunne identifisere seg med Jørgen og det han opplever. På den måten kan de trekke sammenligninger med det de selv opplever ved det å ha diabetes og de lærer mer om sykdommen.

 

I tilknytning til tegnefilmen ble det utarbeidet et samtalehefte for å stimulere til samtale mellom foreldrene og barna, og et aktivitetshefte for barna der de kan bruke sin kreative evner til å løse ulike oppgaver.

 

Tegnefilmen har blitt godt mottatt og viser at også 6 åringer som ikke kjenner til diabetes, får en viss forståelse av hva diabetes er og hva det innebærer.

 

I tiden framover vil vi fortsette å markedsføre denne tegnefilmen til medlemmer og sykehusene, og stimulere lokalforeninger og fylkeslag til å bruke dette verktøyet aktivt på sine møter og kurs.

Prosjektleder/forsker

Bjørnar Allgot

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Jørgens diabeteshverdag
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2001: kr 800 000, 2002: kr 300 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet