N-3 fettsyrer og type 2 diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Studier på friske personer (og dyreforsøk) har rapportert bedring i insulinfølsomheten av marine n-3 fettsyrer fra f

Bakgrunn: Studier på friske personer (og dyreforsøk) har rapportert bedring i insulinfølsomheten av marine n-3 fettsyrer fra fiskeoljer. Dette finner en ikke når en undersøker på personer med type 2 diabetes. Flere med type 2 diabetes viser blodsukkerstigning mens andre viser ingen påvirkning. Noen studier har foreslått redusert insulinfrigjøring som forklaring på blodsukkerstigningen. Ingen kontrollerte studier har funnet bedring av insulinfølsomheten, de fleste har rapportert nøytral effekt. Metoder brukt for å måle insulinfølsomhet og insulinfrigjøring har ikke nødvendigvis vært de beste. Heterogenitet i valg av placebo, dose marine n-3 fettsyrer, varighet av intervensjonen og design (ofte cross-over design) har også preget tidligere studier.

 

Målsetting og gjennomføring: Hensikt med vår studie var å undersøke effekter av høy dose (median 6 g/d) marine n-3 fettsyrer fra fiskeolje etter både kort- og langvarig intervensjon (1 og 9 uker), på blodsukkerkontroll (dagsmålinger hjemme), insulinfølsomhet (målt med hyperinsulinemisk clamp), insulinfrigjøring (målt med C-peptid glukagon-test), energimetabolisme (målt med indirekte kalorimetri) og nivå av undergrupper av lipoproteiner (målt med Nuclear Magnetic Resonance=NMR). Dette ble undersøkt på personer med type 2 diabetes uten insulinbehandling (13 menn og 13 kvinner, 39-73 år), med normale nivå av triglyserider. Intervensjonsgruppa (12 personer) fikk 20 ml fiskeolje/dag og effektene ble sammenlignet med resultatene i kontrollgruppa som fikk tilsvarende mengde maisolje (14 personer). Begge oljene var smaksatt med sitron og forsøket var dobbelt blindt. Registrering av kosten for øvrig samt kroppsvekt og måling av kroppssammensetning før og etter forsøket, viste ingen endringer i noen av gruppene. Derimot var det signifikante endringer i fettsyresammensetningen i plasma (fosfolipider) og fettvev (subkutant) som bekreftet intervensjonen.

 

Resultater: Gruppa som fikk fiskeolje kom ut med signifikant høyere blodsukker og dårligere insulinfølsomhet, samt tendens til større insulinfrigjøring, sammenlignet med gruppa som fikk maisolje. Energiomsetningen var uendret, men fettforbrenningen (målt i faste) økte signifikant i gruppa som fikk fiskeolje. Vedrørende lipoproteinenes undergruppper, ble partiklene av store VLDL mindre og konsentrasjonen av store VLDL og små HDL lavere.

 

Vi utførte en oppfølgingsstudie hvor vi så om resultatene fra hovedstudien kunne kopieres akutt med 4 timers intravenøs tilførsel av marine n-3 fettsyrer. Det gjorde de ikke, fiskeolje (3 g marine n-3 fettsyrer) tilsatt standard fettemulsjon ga samme resultat som standard fettemulsjon alene, på insulinfølsomhet, insulinfrigjøring, energiomsetning og fettvevshormoner.

 

Tolkning av resultatene. En stor dose (6 g/d) marine n-3 fettsyrer ga en moderat blodsukkerstigning som synes å være forårsaket av redusert insulinfølsomhet. Samme dose ga anti-atherogene effekter på undergrupper av lipoproteiner. Selv om blodsukkerstigningen var moderat, kan vi ikke ut fra våre resultater anbefale store tilskudd (6 g/d) av marine n-3 fettsyrer til personer med type 2 diabetes. Vi har ingen grunn til å fraråde små tilskudd (1 g/d) fra for eksempel 1 skje tran eller 2-3 fiskeoljekapsler, og slike små mengder er også vist å kunne forebygge hjerte-kar-sykdom. Det synes viktig å undersøke effekter av marine n-3 fettsyrer på personer som har type 2 diabetes da resultater fra friske ikke uten videre kan overføres til disse.

 

Doktorgradsavhandling:

Mostad IL (2007) Impact of dietary fat quantity and quality in type 2 diabetes with emphasis on marine n-3 fatty acids. NTNU, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-471-1822-1 (trykket versjon), ISBN 978-82-471-1836-8 (elektronisk versjon). Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig via Universitetsbiblioteket i Trondheim.

 

Artikler:

Mostad IL, Qvigstad E, Bjerve KS & Grill VE (2004) “Effects of a 3-day low-fat diet on metabolic control, insulin sensitivity, lipids and adipocyte hormones in Norwegian subjects with hypertriacylglycerolaemia and type 2 diabetes.” Scand J Clin Lab Invest årg. 64, nr. 6, s. 565-574.

 

Mostad IL, Bjerve KS, Bjorgaas MR, Lydersen S & Grill V (2006) “Effects of n-3 fatty acids in subjects with type 2 diabetes: reduction of insulin sensitivity and time-dependent alteration from carbohydrate to fat oxidation.” Am J Clin Nutr årg. 84, nr. 3, s. 540-550.

 

Mostad IL, Bjerve KS, Lydersen S & Grill V “Effects of marine n-3 fatty acid supplementation on lipoprotein subclasses measured by Nuclear Magnetic Resonance in subjects with type 2 diabetes.” Eur J Clin Nutr 2007 Feb 28, 1-11 (elektronisk versjon), under trykking.

 

Mostad IL, Bjerve KS, Basu S & Grill V “Effects of a 4 hour infusion of n-3 fatty acids on insulin sensitivity, insulin secretion, energy metabolism and F2-isoprostanes in subjects with type 2 diabetes.” Clinical Nutrition innsendt 2007.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Løvold Mostad

Hovedveileder

Valdemar Grill

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
N-3 fettsyrer og type 2 diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2001: kr 430 000, 2002: kr 445 000, 2003: kr 460 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet