Matglede for barn og unge med Diabetes type 1

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mat og måltider er ofte et gjentagende spørsmål fra barn og foreldre til barn med DMT1. Foreldre er usikre på hva barna kan spise, opplever mindre kontroll og er utrygge. Vårt prosjekt har til hensikt å fremme mestring i måltider og matlaging, normalisere mat og måltider og lære barn og foreldre å ta smarte matvalg. Dette håper vi gir barna økt selvstendighet knyttet til mat samtidig som foreldrene blir trygge på at barna lærer å ta gode matvalg for sin egen helse. Dette er spesielt viktig da et godt godt regulert blodsukker reduseres risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner.

Målsetting for prosjektet

1. Lage gode praktiske matkurs og digitale ressurser skreddersydd for barn med DMT1. 2. Spre kunnskap om smart mat som sikrer blodsukker i ønsket målområde og sikre mestring og trygghet knyttet til mat og måltider. 3. Lære opp frivillige til å holde matkurs og landsdekkende nettverksbygging

Målgruppe

Barn og unge med DMT1 (5-16 år) søsken og foreldre. Frivillige tilknyttet diabetesforbundet barn og unge sine lokallag.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi har inngått intensjonssamarbeid med Geitmyra om utvikling og gjennomføring av kurs. Prosjektet har flere deler: 1. Matkurs for barn, ungdom og barnefamilier Innhold tilpasses aldersgruppen, og er forankret i målgruppens kostråd. Her lærer deltakere grunnleggende matlagingsteknikker, tilberedning og beregne karbohydrater. Målet er at det blir arrangert kurs på alle Geitmyra sine matkultursenter, fire senter, Oslo, Tønsberg, Kristiansand og Trondheim. 2. Kompetanseheving for frivillige i Diabetesforbundet barn og unge På matkurs for frivillige lærer deltakerne å planlegge meny, bestille og oppbevare mat, hygiene og sikkerhet på kjøkkenet, teknikk og tilberedning. 3. Kunnskapsdeling og varig endring Utvikling av hefter til kursdeltakerne og veileder for frivillige i hvordan man gjennomfører matkurs for barn og unge med DMT1. Heftene vil bli gratis tilgjengelig på nettsiden til Diabetesforbundet. 4. Publikumsarrangement for de yngste Kobling mellom matglede og diabetes med samling på Geitmyra sine senter, med besøk av Diabetesforbundet sin maskot, Insufanten. Her vil familiene få tidlig informasjon om næring, mat og blodsukkerregulering.

Fremdriftsplan for prosjektet

jul-aug 22: Fokusgrupper + utvikling + rekruttering sep.-nov. 22: Gjennomføring matkurs, barn, familie og frivillige nov. 22: Gjennomføring mataktivitet mestringshelg (lokalt), Geitmyra (landsdekkende) okt.-nov. 22: Evaluering + rekruttering des.22 -feb. 23: Matkurs + mataktivtet feb.-mar. 23: Rekruttering av deltakere apr. -mai 23: Matkurs barn, familie og frivillige mai-jun-23: Evaluering + sluttrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Det er viktig at foreldre får veiledning i hvordan de kan få til et best mulig samspill med barnet/ungdommen. Barn og unge med diabetes lever med en alvorlig kronisk sykdom som krever egenbehandling til alle døgnets tider. Ved praktiske matlagingskurs for barn og frivillige, digitale ressurser ønsker vi å gi barn og unge med diabetes mulighet til å oppleve og lære matglede og mestring i måltids situasjoner. Prosjektet skal gi matglede, ferdigheter og mestring på kjøkkenet, kunnskap om råvare opprinnelse, hvordan maten vi spiser påvirker kroppen og hvordan ta smarte og trygge matvalg for en bedre hverdag. Barns tilnærming til mat- og måltider gir gode forutsetninger for barns læring og motivasjon til inntak av variert og næringsrik mat. Måltider er naturlige anledninger til utveksling av kunnskap om mat, glede og sosialisering gjennom aktiv deltagelse i matlaging. Målgrupper, Barn og unge med DMT1 (3-16 år) søsken og foreldre gjennom likepersonsarbeid og frivillige.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Hvert kurs startet med litt teori om råvarene, praktisk matlaging ht kutte teknikk, renhold, hygiene, matens opprinnelse, kultur og smaker, Fokus på smak og matglede fra sesongens råvarer. Inspirasjon, teamarbeid, utveksle og smaksopplevelse skapte spennende erfaringer i trygge rammer. Trygghet mht beregne karbo og sette insulin til måltidet ble også pratet om. og de beste læremestrene er barna selv. Underveis i kursene gikk samtalene lett og foresatte fikk smake og sett hva barna fikk laget. meny og oppskrifter fikk barna med seg hjem, og tilgjengelig også digitalt. Som resultat i forkant og avslutning ble Digitale ressurser utviklet vil være gratis tilgjengelig for alle på nettsiden Diabetesforbundet og i sosiale medier. Film, oppskrifter, artikkel, flyers og inspirerende bilder er alltid tilgjengelig gratis til videre bruk og til inspirasjon av nye kurs til andre steder i landet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi arrangerte inspirasjons kurs for ungdommen og markedsføring for familiene under mestringshelgen nov 2022. 28 ungdommer lagte taco med ny vri “fremtidens mat” og presenterte for foreldregruppen ca 120 voksne. Våren gjennomførte vi 4 kurs a`12 barn i april: Kursene ble inndelt i grupper: 6–9 år, 10–12 år og 12–15 år. For ungdommen arrangerte vi 5 dager`s kurs- Juniorkokkekurs. For frivillige og foresatte gjennomførte vi 2 kurskvelder i mai for å lære planlegging, og engasjere barn og unge i matlaging og mataktiviteter med fokus på smak og matglede. Likepersonsarbeid: Tilknytning til kursene ble det gjennomført likepersons arbeid hvor foreldregruppen ble samlet i eget rom ikke langt unna barna og meny utdelt. Foreldrene utvekslet erfaringer om å ha barn med diabetes samtidig være til støtte for barna om det trengtes justering mht blodsukker og insulin ved behov. underveis i kurset ble spørsmål og kunnskap utvekslet i alle gruppene. samtaler underveis og spørreundersøkelse i etterkant kunne bekrefte at dette var nyttig, smakfullt og inspirerende. menyene ble flittig tatt i bruk hjemme og i lokale arrangement.

Resultater og resultatvurdering

Målene i prosjektet: matglede, måltidsro, trygge foreldre og barn, samspill mellom foreldre og barn, nysgjerrighet hos barn, fremme gode mat- og måltidsvaner, gi verdifull kunnskap om maten vi spiser og hvilke matvarer som gir næringsrik måltid, kunnskap om råvarer og næringsinnhold og bedre barnas kosthold og måltidsvaner. For å vurdere resultatet av de ulike delene i prosjektet har vi gjennomført evaluering digitalt(skjema) og samtaler underveis med deltagerne og i likepersonsarbeidet. Tilbakemeldingene på vi har fått underveis og i etterkant på både matgledekurs, junior kokkekurs, mestringshelg og foresatte/frivillige har vært gode og konkrete. Det som går igjen er ordet mestringsfølelse, trygghet, inspirasjon, økt interesse for matlagning. Gøy å lage mat. I dialog med foresatte og deltagere og gjennom spørreskjema har vi fått tilbakemelding på hva de savnet/ikke fungerte: de savnet ikke noe, men etterspurte å ha kurs over flere dager, helgekurs og kurs hvor søsken kunne delta.

Oppsummering og videre planer

Både Diabetesforbundet og kokkene/pedagogene på Geitmyra opplever dette som et vellykket og viktig prosjekt, basert på de tilbakemeldingene vi har fått og de erfaringer vi har gjort. Vi har gjennomført aktiviteter i Oslo og Sarpsborg, og vi ønsket å gjennomføre i Trondheim og Kristiansand. Dette fikk vi dessverre ikke til. Vi hadde ikke tatt høyde for kostnaden på kunnskapsoverføring og kvalitetssikring i budsjettet. Vi vil gjerne fortsette med, og gjerne spre, dette prosjektet videre ut i landet, i samarbeid med andre lokallag og med Geitmyra matkultursenter eller tilsvarende aktører.

Prosjektleder

Beate Amdahl – Skorpen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Matglede for barn og unge med Diabetes type 1
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Geitmyra matkultursenter for barn
Beløp Bevilget
2022: kr 374 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.09.2023
Status
Avsluttet