Ungdiabetes.no

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Å leve med en kronisk sykdom som diabetes, er krevende for den enkelte, enten man er ung eller gammel, mann eller kvinne

Å leve med en kronisk sykdom som diabetes, er krevende for den enkelte, enten man er ung eller gammel, mann eller kvinne. Å være ung med diabetes er ekstra utfordrende. Dette er en fase i livet der det skjer mye, både fysiologisk, psykologisk og sosialt. Alle disse feltene berører sykdommen. Det er da viktig at de som har diabetes selv kan ta ansvar for egen helse og at det er de som styrer sykdommen, ikke sykdommen som styrer den enkelte. Utfordringen er å finne en balansegang som gir størst mulig frihet og trivsel i hverdagen. God og tilpasset informasjon kan være en hjelp til å finne denne balansen. Det er derfor viktig å møte ungdommen på deres egen hjemmebane for å nå fram med informasjon. Internett er blitt ungdommens egen kanal fremfor noen, og en viktig arena å møte ungdom på. En egen nettside for ungdom med diabetes vil kunne møte ungdommens informasjonsbehov, ta opp tema som de er opptatte av og gjennom dette øke deres kunnskap om egen sykdom.

 

Det er et overordnet mål at ungdom med diabetes skal leve et godt og langt liv med sin diabetes, og hovedmålene er:

·        Gi ungdom med diabetes informasjon som er relevant og tilpasset i en kanal som ungdom selv bruker og er fortrolig med.

·        Synliggjøre både alvoret og mulighetene som ligger i det å være ung og leve med diabetes.

·        Gjennom dette øke kunnskapen om diabetes for den enkelte og annen ungdom som lever nært noen med diabetes.

·        Øke motivasjonen til å ta vare på seg selv og ta ansvar for egen sykdom blant ungdom med diabetes.

 

Et delmål er å lage nettsider for ungdom med diabetes, www.ungdiabetes.no

 

Det er i dag et stort gap mellom ungdoms informasjonsbehov om diabetes og dens behandlingsformer, og informasjonens tilgjengelighet og grad av tilpassethet. Det er derfor viktig å møte ungdommen på deres egen hjemmebane for å nå fram med informasjon. God og tilpasset informasjon kan være god hjelp for å leve et godt liv med diabetes. Et eget nettsted for ungdom med diabetes kan bidra til å øke kunnskapen om diabetes for den enkelte og dermed øke motivasjonen til å ta vare på seg selv og ta ansvar for egen sykdom. Med et eget nettsted vil ungdom med diabetes finne informasjon som er spesielt tilpasset til dem, og også føle fellesskap med andre ungdommer i samme situasjon. Her vil de kunne få kunnskap og oppdateringer om sykdommen, dele erfaringer med hverandre og søke informasjon og være anonyme hvis de ønsker. Internett har heller ingen geografiske eller fysiske barrierer, og man kan nå alle.

 

Vedlegg og sluttprodukter

ü      Nettside, www.ungdiabetes.no

Prosjektleder/forsker

Vanja Grut Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Ungdiabetes.no
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2005: kr 200 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet