Livet med diabetes – lydbok

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Boka ”Livet med diabetes i ord og bilder” ble trykket i 3000 eksemplarer i begynnelsen av mars 2009.

På forsommeren 2008 gikk vi ut via flere kanaler til de drøyt 40.000 medlemmene i organisasjonen, med invitasjon til å komme med tekster og andre kunstneriske uttrykk for hvordan det er å leve med diabetes. Responsen var god og bidragene gledelig varierte, og resultatet ble en bok på 232 sider med stoff fra drøyt 100 bidragsytere fra hele landet – i tillegg til åtte store intervjuer som ble gjort av prosjektleder og journalist Sven Grotdal. Alt i alt bidrar 121 personer på en eller annen måte til boka – både personer med type 1- og type 2-diabetes, pårørende (type 3) og helsepersonell (type 4).

I Norge regner man med at rundt 70 % av dem som har hatt type 1-diabetes i mer enn 10 år, har retinopati i større eller mindre grad. Etter mer enn 30 år med sykdommen vil 90–95 % ha retinopati, og av disse har rundt 30 % den mest alvorlige formen, proliferativ retinopati. Hos så mange som 20 % av eldre pasienter med type 2-diabetes kan retinopati foreligge allerede når diabetesdiagnosen stilles. For begge typer diabetes gjelder at jo dårligere regulert pasientens diabetes er, desto større er risikoen både for at retinopati skal oppstå, og for at eventuell eksisterende retinopati skal forverres. Diabetes kan dessuten forårsake glaukom og katarakt (grønn og grå stær).

Noe eksakt tall for hvor mange med diabetes som er blind eller svaksynt, finnes ikke. Men det er hevet over tvil at de er mange.

2. Målsetting
Hovedmål: Å gi blinde og svaksynte muligheten til å oppleve de tekstlige bidragene til boka ”Livet med diabetes i ord og bilder”.

Delmål: Overføre alle tekstene i boka til CD/lydbok, ved hjelp av profesjonelle skuespillere og profesjonelt studio.

3. Målgruppe
Blinde og svaksynte, med og uten diabetes – samt de som foretrekker å høre en bok framfor å lese den.

4. Betydning
Blinde og svaksynte har på grunn av sitt handikapp begrenset tilgang til litterære tekster. Når Norges Diabetesforbund med en lydbok gir dem muligheten til å oppleve boka ”Livet med diabetes i ord og bilder”, åpner vi ikke bare for nye litterære opplevelser, men enda viktigere: for et innblikk i hvordan det er å leve med en kronisk sykdom som diabetes. Dette er selvsagt viktigst for dem som selv har sykdommen eller lever med en som har den.

Men alle – også andre med diabetes og funksjonsfriske som heller hører enn leser bøker – vil kunne ha utbytte av lydboka.

Lydboka er tenkt laget i to formater: vanlig CD og Daisy, som er knyttet til spesielle avspillere som gjør håndteringen enklere for blinde og svaksynte. Gjennom bruk av vanlig CD åpnes det dessuten for at lydboka kan spilles og brukes som lydbøker flest, som alternativ til trykket bok – for eksempel i bilen.

5. Framdriftsplan:

2010
Februar

Ansette prosjektleder.
Inngå avtale med innlesere og studio.

Mars Studiojobbing, KABB i Askim.
Etterarbeid, KABB.

April Lansering.
Markedsføring.
Distribusjon.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0335.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mange med diabetes – både type 1 og type 2 – er enten helt blind eller har svekket syn, på grunn av retinopati, som er en senkomplikasjon av sykdommen. Gjennom å gi ut boka “Livet med diabetes i od og bilder” som lydbok (også i Daisy-format, som er spesialdesignet for blinde og svaksynte), har Diabetesforbundet gitt dem anledning til å oppleve de mer enn 100 litterære og personlige tekstene i boka – en mulighet de ellers ville vært avskåret fra.
Prosjektet “Livet med diabetes i ord og bilder” tok sikte på å beskrive virkeligheten – og de utfordringene og dilemmaene vi står overfor i livet med diabetes. Tanken bak prosjektet var at personer som selv har diabetes skulle bidra med stoff til boka i form av historier, fortellinger, erfaringer, dikt, tegninger og bilder. På denne måten kunne boka være til hjelp, inspirasjon og motivasjon til personer med diabetes og deres pårørende. Samtidig kunne boka bidra til økt forståelse og større respekt for de utfordringene det er å leve med diabetes blant dem som ikke har sykdommen.
Dette er nå også tilgjengelig for blinde og svaksynte, ved at alle tekstene er lest inn av to skuespillere i regi av KABB (Kristen arbeid blant blinde og svaksynte). Interessen for de ferdige produktene kan ikke sies å ha vært stor. Men markedsføringen vil fortsette, og uansett er tekstene aktuelle i overskuelig framtid.

Prosjektleder/forsker

Sven Grotdal

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Livet med diabetes – lydbok
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2010: kr 85 000
Startdato
01.02.2010
Sluttdato
01.05.2011
Status
Avsluttet