Vitamin D og type 2 diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Type 2 diabetes (T2D) rammer mange, og det foregår intens leting etter nye og effektive behandlinger. Personer med T2D har ofte har lave nivåer av vit. D, og det kan være en sammenheng mellom lavt vit. D nivå og T2D, men gode studier som undersøker effekten av behandling med vit. D mangler.

Målsetting

Vitamin D mangel er vanlig i Norge, og diabetes og ikke-vestlige bakgrunn er risikofaktorer. Det er ukjent om det er en årsakssammenheng mellom lave vitamin D nivåer og type 2 diabetes. VI ønsket å gjennomføre en 6 måneders dobbelt-blind, placebo kontrollert randomisert, klinisk intervensjonsstudie av vitamin D behandling vs placebo i 60 personer med type 2 diabetes og samtidig lavt vitamin D nivå.

Design, metode, materiale

Studien var en 6 måneders dobbelt-blind, placebo kontrollert randomisert, klinisk intervensjonsstudie av vitamin D behandling versus placebo hos personer med type 2 diabetes og samtidig lavt vitamin D nivå. 61 menn og kvinner over 18 år, av nordisk og sørasiatisk opprinnelse deltok i studien. Hovedmålet med studien var å vurdere effekten av vitamin D sammenlignet med placebo på insulinfølsomhet målt ved gullstandardmetoden euglykemisk clamp med isotopmarkør (som justerer for leverens egenproduksjon av glukose) og samtidig indirekte kalorimetri for måling av hvilemetabolismen. I tillegg undersøkte vi effekten av intervensjon på betacellefunksjon målt som første fase insulinsekresjon under en intravenøs glukosebelastningstest. Det ble også gjort undersøkelser av karelastisitet, arterial stiffness og pulsbølgehastighet.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført i henhold til protokoll, men rekruttering av studiedeltakere tok mye lengre tid enn forventet. Dette skyldtes hovedsakelig at om lag 3 av 4 screenede personer ikke oppfylt kriteriet om vitamin D mangel. Vi rekrutterte det nødvendige antallet for at studien skulle ha statistisk styrke til å besvare forskningsspørsmålet.

Resultater

Det var ingen bedring av insulinfølsomhet, insulinsekresjon eller langtidsblodsukker (HbA1c) etter intervensjon med høy-dose vitamin D. Karelastisitet målt som reactive hyperemia index ble signifikant bedre etter vitamin D behandling, men den kliniske betydningen av dette er ukjent. Prosjektet ble avsluttet før tiden grunnet overgang til annen fast stilling, men resultatene er under bearbeidelse for publisering.

Samarbeidspartnere

Professor Kåre I Birkeland – hovedutprøver, glukosemetabolisme Proferssor Erik Fink Eriksen – bein og vitamin D metabolisme Dr Cecilie Wium PhD – euglykemisk clamp og tracerteknologi Dr Kristin Angel PhD – karelastisitet, pulsbølgehastighet Hormonlaboratoriet – laboratorieanalyser

Videre planer

Vi fant i vår studie ikke holdepunkter for at vitamin D behandling bedret insulinfølsomhet, insulinsekresjon eller langtidsblodsukker (HbA1c) slik at det ikke foreløpig er grunn til å behandle type 2 diabetes med vitamin D tilskudd. Vi har presentert resultatene på internasjonale, vitenskapelige møter.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Diabetesforbundet bidro i rekruttering av studiedeltagere, og prosjektgruppen presenterte blant annet studien på medlemsmøte i Diabetesforbundet Oslo Øst. Resultatene av studien er gjort kjent for deltakerne, inkludert lokale tillitsvalgte for Diabetesforbundet. Når hovedpublikasjonen foreligger vil vi presentere denne i spalten “Nytt fra Diabetesforskningen” i Diabetesforbundets medlemsblad slik at resultatene gjøres tilgjengelig for alle Diabetesforbundets medlemmer.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Wium C, Gulseth HL, Eriksen EF & Birkeland KI (2013) “Characteristics of glucosemetabolism in Nordic and South Asian subjects with type 2 diabetes.” PLoS One., Dec 31;8(12):e83983.
doi: 10.1371/journal.pone.0083983. eCollection 2013. PubMed PMID: 24391858; PubMed Central PMCID: PMC3877129.

Halvorsen B, Santilli F, Scholz H, Sahraoui A, Gulseth HL, Wium C, Lattanzio
S, Formoso G, Di Fulvio P, Otterdal K, Retterstøl K, Holven KB, Gregersen I,
Stavik B, Bjerkeli V, Michelsen AE, Ueland T, Liani R, Davi G & Aukrust P (2016)
“LIGHT/TNFSF14 is increased in patients with type 2 diabetes mellitus and promotes
islet cell dysfunction and endothelial cell inflammation in vitro.” Diabetologia.,
Jul 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27421726

Wium C (2014) “Clinical and Pathophysiological Aspects of Type 2 Diabetes in South Asian Immigrants to Norway.” Doktorgradsavhandling, UiO, Det medisinske fakultet.

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Wium C, Gulseth HL, Eriksen EF & Birkeland KI (2013) “Characteristics of glucosemetabolism in Nordic and South Asian subjects with type 2 diabetes.” PLoS One., Dec 31;8(12):e83983.
doi: 10.1371/journal.pone.0083983. eCollection 2013. PubMed PMID: 24391858; PubMed Central PMCID: PMC3877129.

Halvorsen B, Santilli F, Scholz H, Sahraoui A, Gulseth HL, Wium C, Lattanzio
S, Formoso G, Di Fulvio P, Otterdal K, Retterstøl K, Holven KB, Gregersen I,
Stavik B, Bjerkeli V, Michelsen AE, Ueland T, Liani R, Davi G & Aukrust P (2016)
“LIGHT/TNFSF14 is increased in patients with type 2 diabetes mellitus and promotes
islet cell dysfunction and endothelial cell inflammation in vitro.” Diabetologia.,
Jul 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27421726

Wium C (2014) “Clinical and Pathophysiological Aspects of Type 2 Diabetes in South Asian Immigrants to Norway.” Doktorgradsavhandling, UiO, Det medisinske fakultet.

Prosjektleder/forsker

Hanne Løvdal Gulseth

Hovedveileder

Kåre I Birkeland

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Vitamin D og type 2 diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Aker
Beløp Bevilget
2010: kr 700 000, 2011: kr 725 000, 2012: kr 750 000
Startdato
01.06.2010
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet