TTA i diabetes terapi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det har vært gjennomført en klinisk studie av effekten av TTA på glukoseregulering, lipidomsetning og vekt ved diabetes type I

Det har vært gjennomført en klinisk studie av effekten av TTA på glukoseregulering, lipidomsetning og vekt ved diabetes type II.

 

Formålet med studien var dels å undersøke sikkerhet ved å tilføre TTA til mennesker, dels å undersøke effekten på glukoseomsetning, lipidstoffskiftet og vekt. Protokollen for denne studien ble godkjent av etisk komité og Statens Legemiddelverk i 2002 for en begrenset fase II studie på 15 pasienter med diabetes II og dyslipidemi. På grunn av begrensninger i de dyreeksperimentelle sikkerhetsstudiene, ble vår studie godkjent for maksimalt fire ukers behandling. Studien ble utført på Haukeland Sykehus med professor Eystein Husebye, Medisinsk avdeling som prosjektleder.

 

Forsøkspersonene fikk 1000 mg TTA daglig i 28 dager etter at eventuell tablettbehandling for diabetes og hyperlipidemi var seponert og en utvaskningsperiode gjennomført. Effektmål for TTA var bedring/normalisering av hyperlipidemi, insulinresistens og glukosetoleranse. Med tanke på metabolske syndrom ble også effekten på blodtrykk, og overvekt undersøkt. Som sekundære effektmål undersøkte man om TTA påvirket forsøkspersonenes anti-oksidant status og blodkoagulering.

 

I alt 16 pasienter har nå gjennomført studien. Resultatene viste at TTA gav en signifikant reduksjon av triglyseridnivåene, i gjennomsnitt 14%. Totalkolesterol ble redusert med 7%, i all hovedsak pga en 12% reduksjon i LDL-kolesterol, begge deler statistisk signifikant.

 

Glukose, fruktosamin og HBA1c nivåene var uendret under studien, mens nivåene av C-peptid steg med 24%. Vekten ble ikke påvirket av TTA behandling. TTA hadde ingen skadelige effekter eller alvorlige bivirkninger. Et manuskript er under utarbeidelse.

 

Konklusjon: TTA behandling av mennesker i fire uker gir ikke alvorlige bivirkninger eller toksiske effekter. TTA gir ingen endring i blodglukose eller parametre på metabol kontroll. En svak stigning i C-peptid observeres. TTA gir reduksjon i triglyseridnivåer, men ingen vektreduksjon. Behandlingstiden er sannsynligvis for kort til å sikkert utelukke effekter på vekt og glukosenivåer, og dette bør undersøkes i studier av lengre varighet.

 

Vi takker igjen for støtten fra Helse­ og Rehabilitering som gjorde det mulig å gjennomføre denne studien.

Prosjektleder/forsker

Eystein Husebye

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
TTA i diabetes terapi
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2002: kr 180 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet