Kost og risiko for type 1 diabetes (T1D)

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Type 1 diabetes (T1D) er en av de vanligste kroniske sykdommene som oppstår i barneårene. Endringen i insidens viser at miljøfaktorer spiller en rolle i utviklingen av type 1 diabetes, men disse er ukjente. Tidlig ernæring kan være viktig, men det er en mangel på prospektive studier.

Målsetting

Vår målsetting var å studere sammenhengen mellom ernæringsfaktorer tidlig i livet og risikoen for autoimmunitet (IA) og T1D. Vår hypotese er at det finnes ernæringsfaktorer tidlig i livet som kan virke inn på sykdomsutviklingen.

Design, metode, materiale

MIDIA (Miljøårsaker til type 1 diabetes) rekrutterte en kohort med nyfødte med høy genetisk risiko for utvikling av T1D. Foreldre har besvart spørreskjemaer med spørsmål om barnets kosthold ved 3, 6, 9 og 12 måneders alder, og deretter årlig. Blodprøver ble tatt av alle deltakere i MIDIA ved de samme tidsintervaller. Alle blodprøver blir straks testet for antistoff mot de insulin-produserende celler som er første tegn på IA. IA brukes som surrogat endepunkt og T1D som det endelige endepunktet. Rapportert kosthold har blitt validert ved hjelp av biologiske markører i blod. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), og Bedre Sunhed for Mor og Barn (BSMB (det Danske tilsvaret til MoBa)), har kostholdsdata ved 6 og 18 måneder alder. Dataene ble koblet til de nasjonale barnediabetesregistrene, og T1D ble brukt som endepunkt.

Gjennomføring

I artikkel 1 brukte vi data fra MIDIA, barn med høy genetisk risiko for utvikling av T1D, til å studere varighet av amming og risiko for IA og T1D. Andre eksponeringer som ble undersøkt var varighet av fullamming, alder ved introduksjon av fast føde og morsmelkerstatning. Blodprøver ble tatt av alle deltakere og testet for antistoffer, slik at IA kunne brukes som endepunkt i tillegg til T1D. Artikkel 2 er en valideringsstudie av hvor godt spørsmålene i MIDIA rangerte barn i forhold til deres inntak av meieri og fiskeprodukter ved å sammenligne estimert inntak mot fettsyrer i plasma. I artikkel 3 brukte vi data fra MoBa og BSMB, til å studere ernæringsfaktorer tidlig i livet og risiko for T1D. Studien er den største som er gjort på feltet med hele 504 barn med T1D. Artikkel 3 inngår i avhandlingen som manuskript og er sendt til et vitenskapelig tidsskrift.

Resultater

Hovedresultatene indikerte at det å aldri bli ammet var assosiert med en økt risiko for T1D sammenlignet med de som ble ammet. Det var ingen forskjell i risiko for T1D for varighet av amming og fullamming blant de som initierte amming. Denne avhandlingen viser at amming har en potensiell rolle i utviklingen av T1D. Samlet sett er det lite evidens for at forlenget varighet av amming i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring er assosiert med T1D.

Samarbeidspartnere

L.C. Stene,FHI, prosjektleder i MIDIA og PAGE (basert på MoBa data) bidro i dataanalyse og bearbeiding av artikkel 1&3. K. Størdal,FHI,har bidro i arbeidet med artikkel 3. G. Joner og T. Skrivarhaug bidro med data fra det norske barnediabetesregistret. S.D. Sander bidro med data fra BSMB.

Videre planer

Resultater fra den første studien ble beskrevet i Dagens Medisin og gjengitt i flere norske medier. Det ble sendt ut pressemelding fra Reuters Health etter intervju, gjengitt i diverse internasjonale medier. I tillegg til populærvitenskapelig fremstilling blir resultatene beskrevet i deltagerbrev. Resultatene har blitt presentert på nasjonale og internasjonale konferanser. Kunnskapen vil legge grunnlaget for videre forskning, og for anbefalinger.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Resultatene har blitt presentert på Diabetesforbundets nasjonale konferanse ved flere anledninger, både som foredrag og som posterpresentasjoner. Søkerorganisasjonen Diabetesforbundet har også arrangert flere konferanser for stipendiater knyttet til forbundet, hvor alle har presentert sin forskning og fått innspill fra inviterte fagpersoner. Diabetesforbundet har også innvilget midler til analyser av plasma biomarkører. De har også gitt reisestipend til deltagelse på internasjonale konferanser.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Lund-Blix NA (2017) Early nutrition and risk of type 1 diabetes. Universitetet i Oslo. Det medisisnek fakultet.

Artikler:
Lund-Blix NA, Stene LC, Rasmussen T, Torjesen PA, Andersen LF & Rønningen KS (2015) "Infant Feeding in Relation to Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in Genetically Susceptible Children: The MIDIA Study." Diabetes Care, årg 38, nr. 2, s. 257-263.
https://doi.org/10.2337/dc14-1130

Lund-Blix NA, Rønningen KS, Bøås H, Tapia G & Andersen LF (2016) "Plasma phospholipid pentadecanoic acid, EPA, and DHA, and the frequency of dairy and fish product intake in young children." Food & Nutrition Research., årg. 60:3193 (nr.1)
http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v60.31933

Lund-Blix NA, Dydensborg Sander S, Størdal K, Nybo Andersen AM, Rønningen KS, Joner G, Skrivarhaug T, Njølstad PR, Husby S & Stene LC. "Infant feeding and risk of type 1 diabetes in two large Scandinavian birth cohorts." Manuskript.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling uten artikkler_Lund-Blix.pdf
Paper2_Complete.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Lund-Blix NA (2017) Early nutrition and risk of type 1 diabetes. Universitetet i Oslo. Det medisisnek fakultet.

Artikler:
Lund-Blix NA, Stene LC, Rasmussen T, Torjesen PA, Andersen LF & Rønningen KS (2015) "Infant Feeding in Relation to Islet Autoimmunity and Type 1 Diabetes in Genetically Susceptible Children: The MIDIA Study." Diabetes Care, årg 38, nr. 2, s. 257-263.
https://doi.org/10.2337/dc14-1130

Lund-Blix NA, Rønningen KS, Bøås H, Tapia G & Andersen LF (2016) "Plasma phospholipid pentadecanoic acid, EPA, and DHA, and the frequency of dairy and fish product intake in young children." Food & Nutrition Research., årg. 60:3193 (nr.1)
http://dx.doi.org/10.3402/fnr.v60.31933

Lund-Blix NA, Dydensborg Sander S, Størdal K, Nybo Andersen AM, Rønningen KS, Joner G, Skrivarhaug T, Njølstad PR, Husby S & Stene LC. "Infant feeding and risk of type 1 diabetes in two large Scandinavian birth cohorts." Manuskript.

Prosjektleder/forsker

Nicolai Andre Lund-Blix

Hovedveileder

Kjersti Skjold Rønningen

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Kost og risiko for type 1 diabetes (T1D)
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Rikshospitalet, Barneklinikken, Pediatrisk forskningsinst.
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
01.08.2011
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet