Barn og Diabetes: Kan normalt blodsukker gi forlenget insulinproduksjon?

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Tross enorme teknologiske framskritt i behandling av Type I diabetes (T1D), oppnår for få behandlingsmålet (HbA1c).Tid i målområdet (TIR) er en ny variabel som kan brukes for å bedre blodsukker reguleringen. Forskning viser at ca 40% insulinproduserende celler fortsatt er tilstede ved diagnose. Bevart insulinproduksjon gjør det lettere å regulere blodsukkeret og hindrer komplikasjoner og tap av leveår.

Mål: Innføre bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM) og TIR hos barn med nyoppdaget diabetes. Undersøke om bruk av dette fra debut påvirker HbA1c og egenproduksjon av insulin. Metode: Barn med nyoppdaget T1D får CGM fra start. De får personlig veiledning/ opplæring i TIR med ønsket blodsukker 4-10 mmol/mol. C-peptid, et mål på egenproduksjon av insulin, måles ved diagnose og hver 3. mnd 1. året med diabetes.

Deltakere: I Norge får årlig ca. 400 barn (0-17 år) T1D. I samarbeid med barneavdelingene vil alle barn som får T1D i 2022 inviteres til å delta. Halvparten blir kontrollgruppe, som får standard oppfølging.

Tidsplan: 2021: Etablere referansegruppe: leger/ sykepleiere fra barneavdelinger og brukere. Lage digitalt opplæringsverktøy, informasjons- og samtykkeskriv, prosedyre for oppfølging. Søke godkjenning REK/ personvern.

2022: Rekruttere deltakere.

2023: Analysere og publisere data. Forventet resultat: Ved å starte CGM og TIR ved debut av T1D oppnår flere behandlingsmålet for HbA1c. Økt tid med blodsukker i målområdet (TIR) bevarer insulinproduksjon.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Bakgrunn: Tross enorme teknologiske framskritt i behandling av Type I diabetes (T1D), oppnår for få behandlingsmålet (HbA1c).Tid i målområdet (TIR) er en ny variabel som kan brukes for å bedre blodsukker reguleringen. Forskning viser at ca 40% insulinproduserende celler fortsatt er tilstede ved diagnose. Bevart insulinproduksjon gjør det lettere å regulere blodsukkeret og hindrer komplikasjoner og tap av leveår. Mål: Innføre bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM) og TIR hos barn med nyoppdaget diabetes. Undersøke om bruk av dette fra debut påvirker HbA1c og egenproduksjon av insulin. Metode: Barn med nyoppdaget T1D får CGM fra start. De får personlig veiledning/ opplæring i TIR med ønsket blodsukker 4-10 mmol/mol. C-peptid, et mål på egenproduksjon av insulin, måles ved diagnose og hver 3. mnd 1.året med diabetes. Deltakere: I Norge får årlig ca. 400 barn (0-17 år) T1D. I samarbeid med barneavdelingene vil alle barn som får T1D i 2022 inviteres til å delta. Halvparten blir kontrollgruppe, som får standard oppfølging. Tidsplan: 2021: Etablere referansegruppe: leger/ sykepleiere fra barneavdelinger og brukere. Lage digitalt opplæringsverktøy, informasjons- og samtykkeskriv, prosedyre for oppfølging. Søke godkjenning REK/ personvern. 2022: Rekruttere deltakere. 2023: Analysere og publisere data. Forventet resultat: Ved å starte CGM og TIR ved debut av T1D oppnår flere behandlingsmålet for HbA1c. Økt tid med blodsukker i målområdet (TIR) bevarer insulinproduksjon.

Prosjektleder

Torild Skrivarhaug

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Barn og Diabetes: Kan normalt blodsukker gi forlenget insulinproduksjon?
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 1 005 000, 2022: kr 995 000
Startdato
31.08.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring