Diabetesinformasjon på samisk

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Behovet for informasjon på samisk har gjort seg gjeldene de siste årene pga en dramatisk økning av diabetes blant den samiske

Behovet for informasjon på samisk har gjort seg gjeldene de siste årene pga en dramatisk økning av diabetes blant den samiske befolkning.

 

Hovedformålet med prosjektet var å få oversatt og trykket «Hva er diabetes» og «Mat og diabetes» til de tre samiske språkene som er i bruk i Norge i dag. 

 

På grunn av mindre beløp en det som var søkt om, måtte vi redusere opplagene noe.  Dvs. at det ble trykket:  Nord-samisk:    2000, Sør-samisk:    500, Lule-samisk:    500

 

Brosjyrene ble sendt til Kirkenes, Hammerfest og Tromsø sykehus, kommunehelsetjenesten i Finnmark og til kommunehelsetjenesten i Nord-Troms. Resterende skulle sendes Norges Diabetesforbund for videre distribusjon.

Prosjektleder/forsker

Bjørn Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Diabetesinformasjon på samisk
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 150 000
Startdato
01.06.1999
Sluttdato
01.03.2000
Status
Avsluttet