Insufanten-tryggere barn med diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tall fra Barnediabetesregisteret viser at kun 30 % av barn og unge med diabetes type 1 når behandlingsmålene for diabetes. Det er godt kjent at risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner øker betraktelig når HbA1c-verdien (langtidsblodsukkeret) øker. Det er også en klar sammenheng mellom sykdomskontroll og opplevd livskvalitet, som har vist seg å være sterkere blant barn med diabetes enn blant barn med andre kroniske sykdommer. Barn har behov for kunnskap og trygghet i sin egenbehandling.

Målsetting

Spre informasjon som bidrar til kunnskap og trygghet for barn med diabetes type 1, og på denne måten bidra til å ufarliggjøre rutinene rundt blodsukkermåling og tilføring av insulin. Med gode rutiner og godt regulert blodsukker reduseres risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner.

Målgruppe

Barn med diabetes mellom 0 og 13 år.

Antall personer i målgruppen

2200

Beskrivelse av gjennomføring

Den blå elefantbamsen Insufanten, symboliserer insulinet og er en trygg følgesvenn i hverdagen. Den bidrar til å ufarliggjøre det som kan være vondt, ubehagelig og skummelt med diabetes for et barn, som å stikke seg for å måle blodsukker eller å sette insulin. Vi vil lansere Insufanten for barna, og sende ham på en Norgesturné for å spre informasjon og trygghet. Prosjektet vil hovedsaklig pågå i kommende landsmøteperiode oktober 2018 – høst 2021. Vi vil sende ut Insufantbamsen til våre medlemmer i alderen 0-6 år. Insufanten vil også reise på besøk til alle interesserte fylker i løpet av perioden. Lokale frivillige oppfordres til å arrangere tiltak lokalt, med Insufanten som tema og æresgjest. Vi ønsker å utvikle en verktøykasse for å legge grunnlag for turneen vår. Verktøykassen er tenkt å inneholde en informasjonspakke og en aktivitetspakke, som en hjelp til lokale frivillige i deres arbeid. Materiellet vi utvikler vil være tilgjengelig for frivillige, og kan benyttes i Diabetesforbundets arbeid med barn i mange år fremover.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil foregå over tre år, og består av tre faser. Fase 1 er forberedelser, hvor vi utvikler materiell, sender ut Insufantbamsene og forbereder turneen. Fase 2 består av gjennomføring og markedsføring. Fase 3 omhandler evaluering og plan for videreføring etter at prosjektet er avsluttet. Landsmøtet høsten 2021 er det siste offisielle stedet Insufanten besøker på sin turné.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport_insufanten.pdf

Prosjektleder/forsker

Guro Nordby Waagene

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Insufanten-tryggere barn med diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2018: kr 977 325, 2019: kr 229 000, 2020: kr 118 800
Startdato
01.03.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring