Insufanten-tryggere barn med diabetes

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Tall fra Barnediabetesregisteret viser at kun 30 % av barn og unge med diabetes type 1 når behandlingsmålene for diabetes. Det er godt kjent at risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner øker betraktelig når HbA1c-verdien (langtidsblodsukkeret) øker. Det er også en klar sammenheng mellom sykdomskontroll og opplevd livskvalitet, som har vist seg å være sterkere blant barn med diabetes enn blant barn med andre kroniske sykdommer. Barn har behov for kunnskap og trygghet i sin egenbehandling.

Målsetting for prosjektet

Spre informasjon som bidrar til kunnskap og trygghet for barn med diabetes type 1, og på denne måten bidra til å ufarliggjøre rutinene rundt blodsukkermåling og tilføring av insulin. Med gode rutiner og godt regulert blodsukker reduseres risikoen for diabetesrelaterte komplikasjoner.

Målgruppe

Barn med diabetes mellom 0 og 13 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Den blå elefantbamsen Insufanten, symboliserer insulinet og er en trygg følgesvenn i hverdagen. Den bidrar til å ufarliggjøre det som kan være vondt, ubehagelig og skummelt med diabetes for et barn, som å stikke seg for å måle blodsukker eller å sette insulin. Vi vil lansere Insufanten for barna, og sende ham på en Norgesturné for å spre informasjon og trygghet. Prosjektet vil hovedsaklig pågå i kommende landsmøteperiode oktober 2018 – høst 2021. Vi vil sende ut Insufantbamsen til våre medlemmer i alderen 0-6 år. Insufanten vil også reise på besøk til alle interesserte fylker i løpet av perioden. Lokale frivillige oppfordres til å arrangere tiltak lokalt, med Insufanten som tema og æresgjest. Vi ønsker å utvikle en verktøykasse for å legge grunnlag for turneen vår. Verktøykassen er tenkt å inneholde en informasjonspakke og en aktivitetspakke, som en hjelp til lokale frivillige i deres arbeid. Materiellet vi utvikler vil være tilgjengelig for frivillige, og kan benyttes i Diabetesforbundets arbeid med barn i mange år fremover.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil foregå over tre år, og består av tre faser. Fase 1 er forberedelser, hvor vi utvikler materiell, sender ut Insufantbamsene og forbereder turneen. Fase 2 består av gjennomføring og markedsføring. Fase 3 omhandler evaluering og plan for videreføring etter at prosjektet er avsluttet. Landsmøtet høsten 2021 er det siste offisielle stedet Insufanten besøker på sin turné.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hvert år får nesten 400 barn i Norge diabetes type 1. Diabetes type 1 er en alvorlig insulinmangelsykdom, som krever kontinuerlig overvåking – døgnet rundt. Når et lite barn får diagnosen diabetes type 1, opplever gjerne både barnet og resten av familien dette som svært tungt og vanskelig. Den blå elefantbamsen Insufanten, symboliserer insulinet som er en nødvendig følgesvenn i hverdagen. Insufanten skal bidra til å ufarliggjøre det som kan være vondt, ubehagelig og skummelt med diabetes for et barn. For å skape trygghet trenger barna mer informasjon i en form som snakker direkte til dem. Gjennom ulike kommunikasjonsformer ønsket vi å spre informasjon som for å bidra til kunnskap og trygghet for barn med diabetes type 1. Primærmålgruppen er barn med diabetes mellom 0 og 10 år. Sekundærmålgruppene er barnets familie og andre omsorgspersoner.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Informasjonen har blitt godt tatt imot og nådd svært mange barn med diabetes og deres omsorgspersoner. Tilbakemeldingen på animasjonsfilmer og tegneseriesider er bra. Vi har ikke fått evaluert prosjektet slik vi ønsket da vi ikke har hatt tid. Jeg tenker også at vi fra start burde hatt tydeligere målbare mål slik at det hadde vært lettere å måle underveis. Nå er de målbare parameterne feks. antall visninger på informasjonsfilmene. Det gir jo indisier på at de er populære, men ikke konkret tilbakemelding på innholdet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

850

Prosjektgjennomføring/Metode

Den opprinnelige fremdriftsplanen ble lagt etter estimert tid som ble gitt ved søkertidspunktet. I min fremdriftsplan var det ikke planlagt for pandemi, lock-down og etterfølgelsene av det. Hele prosjektet, og planene har i stor grad blitt påvirka av det. Både møter i prosjektgruppa ble mer tungvint og ikke minst norgesturneen Insufanten skulle på måtte kanselleres. I tillegg ble flere produksjoner og leveranser forsinket. Til tross for at vi søkte om noen måneder utsettelse har prosjektet dessverre blitt preget av de store eksterne påvirkningene. For å sikre god prosjektorganisering og sikring av målgruppens behov ønsket vi å nedsette en prosjektgruppe som skulle arbeide med prosjektgjennomføringen og sørge for forankring i organisasjonen. Prosjektgruppen bestod av tre representanter fra nasjonale barn-og familieutvalget og en representant fra fylkeslagenes barn-og familieutvalg. Gruppen ble koordinert av prosjektleder fra Diabetesforbundets sekretariat. Vi har også hatt med oss diabetessykepleier og pedagogisk medarbeider i Diabetesforbundet for å faglig kvalitetssikre alt materiell og all kommunikasjon i prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Vi har fått produsert utrolig mye bra kvalitetssikret materiell. Materiellet har blitt godt tatt imot og nådd svært mange barn med diabetes og deres omsorgspersoner. Tilbakemeldingen på animasjonsfilmer og tegneseriesider er bra. Vi har ikke fått evaluert prosjektet slik vi ønsket da vi ikke har hatt tid. Det er flere tiltak i prosjektet som kommer til å iverksettes i tiden fremover. Jeg tenker også at vi fra start burde hatt tydeligere målbare mål slik at det hadde vært lettere å måle underveis. Nå er de målbare parameterne antall visninger på informasjonsfilmene. Det gir jo indisier på at de er populære, men ikke konkret tilbakemelding på innholdet.

Oppsummering og videre planer

Det viktigste for oss var å lage målgruppespesifikt, informativt materiell som kan brukes i mange år i alle ledd av organisasjonen. Vi har i stor grad spredd informasjon som bidrar til kunnskap og trygghet for barn med diabetes type 1, og har tilrettelagt for at man kan fortsette med det i mange år fremover. Videre mål er å få gjort alt materiellet godt kjent slik at det blir tatt i bruk både av medlemmer og tillitsvalgte.

Prosjektleder

Guro Nordby Waagene

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Insufanten-tryggere barn med diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2018: kr 977 325, 2019: kr 229 000, 2020: kr 118 800
Startdato
28.02.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring