Nyre og hjerteforandringer ved diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Kolseth IBM (2013) Acute and chronic inflammatory responses in monocytes and whole blood. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-607-9 nr. 1600.

Artikler:
Kolseth IBM, Ågren J, Sundvold-Gjerstad V, Lyngstadaas SP, Wang JE & Dahle MK (2012) ”9-cis Retinoic Acid Inhibits Inflammatory Responses of Adherent Monocytes and Increases Their Ability to Induce Classical Monocyte Migration”, Journal of Innate Immunity, årg. 4, nr. 2, s. 176-186.
Doi:10.1159/000332375

Kolseth IBM, Førland DT, Risøe PK, Flood-Kjeldsen S, Ågren J, Reseland JE, Lyngstadaas SP, Johnson E & Dahle MK 2012) “Human monocyte responses to lipopolysaccharide and 9-cis retinoic acid after laparoscopic surgery for colon cancer”, Scand J Clin Lab Invest, årg. 72, nr. 8, s. 593-601.
Doi:10.3109/00365513.2012.721520

Reine TM, Kolseth IBM, Meen AJ, Lindahl JP, Jenssen TG, Reinholt FP, Zaia J, Shao C, Hartmann A & Kolset SO “Improved inflammatory and metabolic profiles in patients with type 1 diabetes after simultaneous pancreas and kidney transplantation” Innsendt 2014.

Kolseth IBM, Vuong TT, Reine TM, Meen AJ, Fan Q, Jenssen TG, Grønning-Wang LM & Kolset SO “Serglycin is part of the secretory repertoire of LPS activated monocytes” Under skriving 2014.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_2_0017.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Kolseth IBM (2013) Acute and chronic inflammatory responses in monocytes and whole blood. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-607-9 nr. 1600.

Artikler:
Kolseth IBM, Ågren J, Sundvold-Gjerstad V, Lyngstadaas SP, Wang JE & Dahle MK (2012) ”9-cis Retinoic Acid Inhibits Inflammatory Responses of Adherent Monocytes and Increases Their Ability to Induce Classical Monocyte Migration”, Journal of Innate Immunity, årg. 4, nr. 2, s. 176-186.
Doi:10.1159/000332375

Kolseth IBM, Førland DT, Risøe PK, Flood-Kjeldsen S, Ågren J, Reseland JE, Lyngstadaas SP, Johnson E & Dahle MK 2012) “Human monocyte responses to lipopolysaccharide and 9-cis retinoic acid after laparoscopic surgery for colon cancer”, Scand J Clin Lab Invest, årg. 72, nr. 8, s. 593-601.
Doi:10.3109/00365513.2012.721520

Reine TM, Kolseth IBM, Meen AJ, Lindahl JP, Jenssen TG, Reinholt FP, Zaia J, Shao C, Hartmann A & Kolset SO “Improved inflammatory and metabolic profiles in patients with type 1 diabetes after simultaneous pancreas and kidney transplantation” Innsendt 2014.

Kolseth IBM, Vuong TT, Reine TM, Meen AJ, Fan Q, Jenssen TG, Grønning-Wang LM & Kolset SO “Serglycin is part of the secretory repertoire of LPS activated monocytes” Under skriving 2014.

Prosjektleder/forsker

Ingrid B. Moss Kolseth

Hovedveileder

Svein Kolset

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Nyre og hjerteforandringer ved diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
UiO, Med. fak., Inst. for med. basalfag, Avd. for ernæringsvit.
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
18.07.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet