Diabetessenter i hverdagen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: NDF Oslo hadde 1998 ca 3200 medlemmer, men få innvandrere var medlemmer

Bakgrunn: NDF Oslo hadde 1998 ca 3200 medlemmer, men få innvandrere var medlemmer. Undersøkelser viste at det var mange av innvandrerne som hadde diabetes. Fylkeslaget ønsket å nå denne gruppen med informasjon om diabetes og å være med på å øke deres livskvalitet.

 

Prosjektet hadde følgende målsetting:

·        Å drive et mobilt diabetessenter som skal være et naturlig kontaktpunkt og informasjons/opplæringssenter.

·        Gjennomføre opplysnings- kursvirksomhet for personer med diabetes og deres pårørende i et flerkulturelt storbymiljø.

·        Samarbeide med helseinstitusjoner, skoler og andre offentlige etater som naturlig ønsker dette tilbudet.

 

Gjennomføring: Sentret har samarbeidet med mange instanser og fått et stort kontaktnettverk i løpet av tre år, også i innvandrermiljøet. Vi har erfart at det er mulig å få til vellykkede læringstilbud også for innvandrere, men det er svært ressurskrevende, tar tid og krever de rette kontaktene i miljøet.

 

Prosjektet har oppfylt sine mål mht. prosjektets innhold og prosjektplaner, men mye er fortsatt ugjort og prosjektet ”Diabetes i hverdagen” er kun starten på en prosess som over tid vil medføre at personer med innvandrerbakgrunn vil kunne få en bedre livskvalitet.

 

Prosjektet har også fått oversatt eksisterende informasjonsmateriell om diabetes til Urdu og tamilsk og tilpasset dette til innvandrergruppene. Prosjektet har også bidratt til utgivelsen av Norges Diabetesforbunds fakta-ark som nå blir trykket opp på forskjellige språk. Diabetesrelatert industri har vært med å sponse disse prosjektene økonomisk.

 

Videre planer: Norges Diabetesforbund Oslo har ikke fått etablert en fast finansieringsordning for Diabetessenteret i Oslo (DiO). Det betyr at senterets videre eksistens er usikker. NDF Oslo mener at det arbeidet som nå er kommet i gang gjennom disse tre årene er så viktig, at å få til en videre drift av DiO er høyt prioritert.

 

Inntil videre vil fylkeslaget følge opp noen av aktivitetene som DiO har hatt ansvaret for. Vi har ansatt en person i 50% stilling frem til sommeren 2003 som vil ta i mot telefoner og følge opp aktiviteten til treffgruppene for voksne og eldre som gjennomføres en gang pr. måned. I tillegg vil treffgruppen for urdutalende kvinner på Aker sykehus bli ivaretatt. En tillitsvalgt i fylkeslaget har fått ansvaret med oppfølgingen av trimgruppen som trener på idrettshøyskolen på Sogn.

Prosjektleder/forsker

John Jarl Hammer

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Diabetessenter i hverdagen
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 600 000, 2000: kr 600 000, 2001: kr 530 000
Startdato
01.06.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet