Familiekontaktordninger

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetting: Fylkeslaget ønsker med prosjektet å etablere familiekontaktordning på fylkets fire sykehus

Målsetting: Fylkeslaget ønsker med prosjektet å etablere familiekontaktordning på fylkets fire sykehus. Målet er at ordningen skal bli en del av sykehusenes behandlingsprosedyre ved nyoppdaget diabetes. Det skal etableres et nettverk slik at familier som får barn med diabetes kan komme i kontakt med familier som har levd med sykdommen en tid. Ressursfamiliene skal gjennomgå et opplæringsprogram. Kontaktordningen skal inkludere tilbud om kontakt på sykehuset ved nydiagnostisering og tilbud om varig kontakt-/nettverk i lokalmiljøet.

 

Gjennomføring:

·        Den eksisterende ordningen på sentralsykehuset i Ålesund ble evaluert

·        Det er etablert kontakt med sentralsykehuset i Møre og Romsdal og fylkessykehuset i Kristiansund der ordningen nå er en del av prosedyrene ved behandling av nyoppdaget diabetes hos barn og ungdom.

·        Prosjektet er presentert for helsepersonell ved de tre fylkessykehusene og diabetesforbundets lokalforeninger.

·        Det er utarbeidet materiell til bruk i rekruttering og opplæring av nye kontaktfamilier.

·        Det er arrangert et to-dagers kurs for familier som skal være kontaktfamilier.

·        Prosjektet har blitt presentert på to konferanser for helsepersonell – ”Opplæringskonferansen –98” og “Diabetesforum –98” i Møre og Romsdal.

 

Oppnådde resultater: Arbeidsgruppa har gjennom samarbeid mellom brukerorganisasjonen og helsepersonell ved barneavdelingene etablert et godt nettverk i fylket. Alle familier med barn med nyoppdaget diabetes får, mens de er innlagt på sykehuset, tilbud om besøk av en familie som har levd med sykdommen en tid. De får også tilbud om å bli kontaktet av en familie der de bor en tid etter de har kommet hjem.

 

Tilbakemeldingene båre fra familiene og fra helsepersonell er svært positive.

 

Familienettverket i Møre og Romsdal består nå av følgende:

·        Fire familier tilknyttet Sentralsykehuset i Ålesund som besøker familier med nyoppdaget Diabetes.

·        En familie tilknyttet fylkessykehuset i Kristiansund som besøker familier med nyoppdaget Diabetes.

·        12 familier lokalt som tar kontakt med familiene når de kommer hjem.

 

Prosjektleder/forsker

Anne Mette Liavaag

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Familiekontaktordninger
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 20 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
30.09.1999
Status
Avsluttet