Litt søt?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
I Norge har om lag 265 000 personer diabetes. Om lag 120 000 av disse har diabetes uten å vite det. I tillegg har 8 % av befolkningen nedsatt glukostetoleranse (IGT) som er et forstadium til type 2-diabetes. Om lag 10 % av disse utvikler type 2-diabetes hvert år. Fysisk aktivitet og et sunt kosthold reduserer risikoen for å utvikle sykdom betydelig. I dag er det svært mangelfull informasjon og tilbud om konkrete tiltak til denne gruppen, og gjennom prosjektet ?Liten og søt?? ønsker vi å utvikle tilpasset informasjonsmateriell om IGT til personer med denne tilstanden og til helsepersonell.
2. Prosjektets målsetning
Overordnet mål: Forebygge type 2-diabetes hos personer med høy risiko for sykdom.
Hovedmål: Øke oppmerksomheten og kunnskapen om IGT
Delmål:

a) Utvikle en informasjonsfolder til personer med IGT
b) Utvikle en informasjon til helsepersonell om IGT og sykdomsrisiko

3. Prosjektets målgruppe
Personer med høy risiko for å utvikle type 2-diabetes og helsepersonell i primærhelsetjenesten og i bedriftshelsetjenesten.

4. Prosjektets innhold og betydning
Endrede levevaner kan forebygge sykdom, men er krevende å gjennomføre. For å lykkes er god informasjon om sykdomsrisiko og de mange positive helseeffektene avgjørende. I dag er det mye informasjon om det å leve med diabetes. Det finnes også mye tilgjengelig informasjon om generelle forebyggingstiltak og positive helseeffekter ved et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Det finnes imidlertid ikke informasjonsmateriell tilgjengelig som retter seg spesielt til personer som har fått påvist IGT. Denne gruppen har fått påvist betydelig økt risiko for en alvorlig kronisk sykdom, og har dermed behov for informasjon som spesifikt omhandler dette. Gjennom prosjektet ?Litt søt?? ønsker vi å utarbeide informasjonsmateriell til personer med IGT, samt til helsepersonell i primærhelsetjenesten og bedriftsheltetjenesten.

5. Framdriftsplan
Februar: Ansette prosjektleder og etablere prosjektgruppe
Mars ? august: Utvikle materiell
September ? oktober: Utsending av materiell til apotek, legekontor og bedriftshelsetjeneste
November: Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0288.pdf

Sluttrapportsammendrag

175.000 har fått diagnosen type 2-diabetes her til lands, og like mange går rundt med sykdommen uten å vite det – med andre ord til sammen 350.000 mennesker. Tall fra blant annet Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at omtrent like mange – altså 350.000 mennesker i Norge – er i risikosonen for å utvikle sykdommen.
Risikoen er knyttet til nedsatt glukosetoleranse (IGT – Impaired Glucose Tolerance), et forstadium til den kroniske sykdommen type 2-diabetes som er reversibelt. Tanken bak “Litt søt?”-prosjektet har vært å nå flest mulig med IGT, for å gjøre dem oppmerksom på risikoen og vise hva de kan gjøre for å snu prosessen.
Gjennom å sende informasjonsmateriell til alle landets fastleger, har vi håpet å øke fokus på nedsatt glukosetoleranse (IGT). Hvis vi kan få legene til å være mer oppmerksomme på risikofaktorene, ta seg bryet med å måle blodsukkeret, sammenfatte resultatene med de diagnostiske grensene, og eventuelt videreformidle de anbefalte endringene i levevaner, kan flere fanges opp før de utvikler type 2-diabetes. Som en god bieffekt vil også flere med allerede utviklet type 2-diabetes oppdages.
Samtidig får pasientene en egen folder, der tema også er motivasjon: Å tenke det, å ville det, å gjøre det …

Prosjektleder/forsker

Sven Grotdal

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Litt søt?
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 290 000
Startdato
01.02.2009
Sluttdato
15.02.2010
Status
Avsluttet