Fra erfaring til læring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Å leve med kronisk sykdom er krevende, og alle med kronisk sykdom trenger gode støttespillere i helsetjenesten

Å leve med kronisk sykdom er krevende, og alle med kronisk sykdom trenger gode støttespillere i helsetjenesten. Helsepersonell innehar viktig medisinsk kunnskap og den enkelte har kunnskap om seg selv og sin hverdag. Den utveksling av kunnskap og erfaring som skjer i møtet mellom personer med kronisk sykdom og helsepersonell kan gi fruktbare resultater dersom man bevisst utnytter hverandres kompetanse. Det finnes en kronikeromsorg utenfor helsetjenesten, og den er hjemme hos folk. Gjennom å hjelpe den enkelte til mestring av egen sykdom medisinsk og sosialt, kan man hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige komplikasjoner.

 

”Fra erfaring til læring” er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Astma- og Allergiforbund, Norges Diabetesforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk Revmatikerforbund og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Disse fem eierorganisasjonene har alle en overordnet målsetning der de arbeider for at personer med kroniske lidelser skal få et bedre liv med sin sykdom.

 

Gjennom prosjektet ”Fra erfaring til læring” har opplæring blitt satt på dagsorden, og prosjektet har dermed vært et viktig bidrag i organisasjonenes arbeid på dette området. Gjennom prosjektet har de fem organisasjonene markert seg som viktige bidragsytere og konstruktive samarbeidspartnere i den offentlige helsetjenesten. Gjennom praktisk arbeid har man vist at god opplæring av personer med kroniske sykdommer best utvikles i et samarbeid
mellom helsetjenesten og brukerne.

 

Fem regionale prosjektgrupper med representanter både fra brukerne og helsetjenesten har planlagt og gjennomført opplæringskonferanser som både har vært viktige arenaer for ny kunnskap om læring og mestring av kronisk sykdom og viktige arenaer for etablering av formelle og uformelle nettverk.

Prosjektleder/forsker

Anne Mette Liavaag

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Fra erfaring til læring
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2000: kr 470 000, 2001: kr 1 000 000, 2002: kr 250 000
Startdato
02.02.2000
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet