Identifikasjonskort til smarttelefoner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Smarttelefoner blir mer og mer vanlig i alle aldersgrupper, og særlig blant de unge. En applikasjon som fungerer som et identitetsmerke på at man har diabetes vil kunne være til hjelp i situasjoner hvor man ikke kan gjøre rede for seg selv, som f.eks. ved for lavt blodsukker eller ved for høyt blodsukker (hypoglykemi og hyperglykemi).

Målsetting:
Skape større trygghet for personer med type 1-diabetes og deres pårørende, samt at personer som skal hjelpe til i alvorlige følingstilfeller/tilfeller av veldig høyt blodsukker vil være bedre rustet til å gi riktig behandling.

Mågruppe:
Alle som har diabetes og som eier en smarttelefon.

Gjennomføring:
Diabetesforbundet ser for seg en prosjektperiode på ni måneder, hvor applikasjonen gradvis kan utarbeides fra ideskisse til reel applikasjon.

Det vil være nødvendig å leie inn et firma som både utformer designet og som lager den tekniske løsningen.
Prosjektgruppa vil bestå av et innleid firma som står for designet og den tekniske utviklingen, en bruker og en helsefaglig utdannet for å kvalitetssikre innholdet samt en prosjektleder fra Diabetesforbundet i 10 % stilling.
Prosjektlederens oppgave vil være å koordinere arbeidet, sørge for at det informasjonsfaglige ved utformingen blir ivaretatt,

designet også oppfyller Diabetesforbundets profil,

samt samle tilbakemeldingene fra brukerne og helsepersonellet slik at prosjektet drives framover på en tilfredsstillende måte. Ienkelte perioder vil det være mer for prosjektleder å gjøre, slik at arbeidsfordelingen i det gitte tidspunktet trolig vil variere fra 30 % i

faser der mye skal settes i gang/testes/avgjøres, til 0 % i påvente av godkjenning av produktet. Representanter fra sentralstyret skal være styringsgruppen.
Underveis i prosessen, og spesielt i de siste rundene før lansering, vil applikasjonen testes på ulike aldersgrupper for å sikre god brukervennlighet samt at kortet inneholder relevant informasjon for brukerne.

Betydning:
Smarttelefoner kommer mer og mer, og i dag er alle identifikasjonsmerker Diabetesforbundet har “analoge”, det vil si i form av armbånd og halskjeder. Det passer ikke alle å gå med et slikt smykke, derfor vil en kjønnsnøytral applikasjon være noe flere ønsker å bruke.
Det vil være til stor hjelp både for personen med diabetes og deres pårørende, samt personer rundt som eventuelt må trå hjelpende til hvis personen får en kraftig føling eller farlig høyt blodsukker. Dette vil skape en trygghet for alle, og kan i ytterste konsekvens redde liv, da man enkelt vil kunne oppfatte situasjonen og handle deretter.

Framdriftsplan:
2012
Januar: Lage en kravspesifikasjon, sende ut til ulike tilbydere (designere og utviklere)
Februar: Velge tilbyder/firma, starte prosessen
Mars: Starte designprosessen og utviklingsprosessen (teknisk)
April: Fortsette utviklingen i dialog med firmaet. Utvikle en beta-versjon som sendes til en gruppe testbrukere.
Mai: Fortsette utviklingen i dialog med firmaet.

Korrigere etter tilbakemeldinger på beta-versjonen
Juni: Ferdigstille applikasjonen, sende den inn til Apple, Android Market (eid av Google) og andre aktører for godkjenning
Juli: Vente på godkjenning, forberede markedsføring
August: Markedsføre applikasjonen etter godkjenning
September: Fortsette markedsføringen og evaluere prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0584.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Lage en app for smarttelefoner, som skal fungerer som et identitetsmerke på at man har diabetes. Appen vil kunne være til hjelp i situasjoner hvor man ikke kan gjøre rede for seg selv, som f.eks. ved for lavt blodsukker eller ved for høyt blodsukker (hypoglykemi og hyperglykemi).

Målsetting: Skape større trygghet for personer med diabetes og deres pårørende, samt at personer som skal hjelpe til i alvorlige følingstilfeller / tilfeller av veldig høyt blodsukker vil være bedre rustet til å gi riktig behandling. Appen kan i ytterste konsekvens redde liv.

Målgruppe: Alle som har diabetes og som eier en smarttelefon.

Prosjektgjennomføring og metode: Det ble satt ned en prosjektgruppe. Deretter tok vi kontakt med flere firmaer som kunne bistå med utviklingen av appen, som fikk navn DiabetesID. Valget falt tilslutt på OMG, som laget design og teknisk løsning på vegne av Diabetesforbundet. Det var hyppige møter mellom OMG og prosjektleder i utviklingsprosessen. Prosjektleder hadde jevnlige møter med prosjektgruppen underveis, som la føringene for OMG sin utvikling. Appen ble testet av brukere i flere aldersgrupper for å sikre god brukervennlighet, samt lege for kvalitetssikring før lansering. Appen ble lansert innenfor avtalt tidsplan på ni måneder fra startdato. DiabetesID ble lansert med mulighet for 8 forskjellige språk på skjermbilde (id-kortet), slik at den er like brukervennlig når man er på utenlandsreiser.

Resultater og resultatvurdering: Appen DiabetesID er lansert høsten 2012, og kan installeres på smarttelefoner fra AppStore og GooglePlay (iPhone og Android). Rundt 1000 stk. har lastet ned DiabetesID etter lansering, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne på at den er nyttig og brukervennlig.

Oppsummering med konklusjon og videre planer: Diabetesforbundet og er godt fornøyd med appen DiabetesID. Samarbeidet med OMG gikk fint uten noen større problemer og vi holdt tidsplanen. Brukerne er fornøyde med appen. Vi kommer til å videreutvikle appen og er allerede i gang med versjon 2, som inneholder flere språk og noe utvidelse av tjenester. De to nyeste språkene er urdu og arabisk.

Prosjektleder/forsker

Anders Dahl

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Identifikasjonskort til smarttelefoner
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2012: kr 298 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
30.09.2012
Status
Avsluttet