Barn med diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for at Norges Diabetesforbund, Harstad og omland ønsket å gjennomføre dette prosjektet var at i vår forening er det

Bakgrunnen for at Norges Diabetesforbund, Harstad og omland ønsket å gjennomføre dette prosjektet var at i vår forening er det mange små barn med diabetes, og dermed også mange barnehager og skoler som trengte informasjon om diabetes. Av erfaring opplevde vi som forening at mange foreldre var bekymret for oppfølging i både barnehage og skole.

 

Målsettingen var å kunne gi mest mulig informasjon slik at barnehagepersonell og lærere kunne føle seg trygge, og ikke minst at foreldrene skal kunne føle at ens diabetesbarn har en trygg hverdag.

 

Gjennomføringen besto i å invitere alle skolene og barnehagene som vi visste hadde, eller i nær fremtid ville få, barn med diabetes til et informasjonsmøte. Vi valgte å samle alle som ønsket å delta, dette for lettere å få i gang en diskusjon, og vi regnet med at spørsmålene fra deltakerne stort sett var av lik karakter. I invitasjonen la vi vekt på hvor viktig det var med informasjon, og også om plikten til å være informert.

 

Om prosjektet har oppnådd resultater er nok litt tidlig å si i dag, men vi er helt sikker på at kun litt informasjon er bedre en ingen informasjon. Vi har nå igangsatt en kontakt, så dersom mer informasjon trenges vet vi at vi vil bli kontaktet. Vårt mål er også etter en stund på ny å ta kontakt med de som var tilstede på informasjonsmøtet. Vi jobber også med en plan om hvordan vi skal nå de som fikk tilbudet, men som ikke meldte sin interesse, av forskjellige grunner.

Prosjektleder/forsker

Rita Halvorsen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Barn med diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2002: kr 7 000
Startdato
01.08.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet