Se, lær og reflekter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Diabetes er en sykdom som fører til en stor omveltning i livet. Personer med diabetes må tilegne seg kunnskap om sykdommen sin, lære seg egenbehandling og i mange tilfeller endre levevaner. Kunnskap om betydningen av sunt kosthold, fysisk aktivitet, god medisinering og egenomsorg minsker sjansene for å utvikle alvorlige komplikasjoner. Målet er å formidle verktøy gjennom filmer for å hjelpe med de psykologiske utfordringene som personer med diabetes har, for å bidra til at de står sterkere rustet til å mestre sin diabeteshverdag.

Målsetting

Formidle verktøy gjennom filmer for å hjelpe med de psykologiske utfordringene som personer med diabetes har, for å bidra til at de står sterkere rustet til å mestre sin diabeteshverdag.

Målgruppe

Primærmålgruppe: Personer som har diabetes type 1 eller diabetes type 2 Sekundærmålgruppe: Tillitsvalgte i Diabetesforbundet

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi planlegger å lage 15 filmer med temaer: «Trening og diabetes type 1» (3 filmer), «En ny start for deg med diabetes type 1» (3 filmer), «Ny inspirasjon for deg med diabetes type 2» (3 filmer) og «Diabetes og psykologi» (6 filmer). Vi ønsker å få med brukerhistorier i kombinasjon med uttalelser fra fagpersoner fra det medisinske fagrådet. Pedagogikken vi baserer oss på er enkel; en film vil lettere kunne oppfattes og reflekteres over blant noen målgrupper. Og ikke minst overføre i eget diabetesliv. Det er et mål at det faglige stoffet ikke skal bli for tungt, men bli presentert på en lett forståelig måte. Film som metode, vil dessuten dra ned terskelen for de som har lese- og skrivevansker. Basert på det vi vet om viktigheten av god health literacy, vil Diabetesforbundets kunnskapsfilmer være et godt verktøy for å nå ut med kvalitetsmessig og god kunnskap til personer med diabetes. Filmene skal settes i system i diverse nettkurs og kurspakker som lokal og fylkeslag kan bruke. Et slikt verktøy vil gjøre det enklere og billigere for tillitsvalgte å arrangere kurs. De kan selv arrangere kursene uten å være avhengig av å booke inn dyre foredragsholdere.

Fremdriftsplan

Jan-feb: Oppstart prosjektgruppe Mars-mai: Arbeid med manus April-mai: Brukertesting Mai: Manus ferdigstilt Juni-august: Filming Aug-sept: Redigering Okt-nov: Publisering Okt-des: Markedsføring Nov-des: Evaluering Nov-des: Oppsummering/etterarbeid

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

se,l��r,reflekter2021.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristin Øygard

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Se, lær og reflekter
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2020: kr 695 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet