Åreforkalkning og barnediabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Tidlig åreforkalkning ved type 1 diabetes fra barnealder: Forekomst, risikofaktorer, oppfølging og forebyggende tiltak

Sluttrapport

Bakgrunn

Personer med type 1 diabetes (T1D) har betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom og for tidlig død. Mange vil utvilsomt kunne ha nytte av mer aggressiv forebyggende behandling. Dessverre er ikke dagens kunnskap tilstrekkelig til å avgjøre når og hvordan slike tiltak bør settes inn.

Målsetting

Prosjektet Atherosclerosis and Childhood Diabetes (ACD) har det som mål å øke kunnskap om tidlig åreforkalkning ved T1D oppstått i barnealder ved å kartlegge tidlige stadier av åreforkalkning, følge progresjon av åreforkalkningen og undersøke hvilke risikofaktorer som predikerer utviklingen.

Design, metode, materiale

Studien Atherosclerosis and Childhood Diabetes er en prospektiv studie med oppfølging hvert 5. år. Basis undersøkelsen og 5-års oppfølgingen er tidligere gjennomført mens nåværende prosjekt handler om 10-års oppfølgingen i ACD studien. 324 barn med type 1 diabetes (T1D) i alderen 8-18 år, samt 130 kontroller ble inkludert ved baseline. 80% av disse, samt noen nye, deltok i 5-års oppfølgingsstudien. Alle ble invitert å delta i 10 års oppfølgingen, også de som ikke deltok ved 5-år. I studien undersøker vi tidlig tegn til aterosklerose hos unge personer som ikke forventes å utvikle klinisk kardiovaskkulær sykdom (CVD) med det første. Til dette formålet undersøker vi derfor flere surrogate markører for aterosklerose, slik som ultralyd undersøkelse av halskar (cIMT) og diverse aterosklerose markører i blod (CRP) samt 24t blodtrykk (BT), kroppsammensetning og andre risikofaktorer for CVD.

Gjennomføring

Gjennomføring av studien ble noe forsinket fordi ansvarlig radiograf trakk seg fra prosjektet grunnet mangel på sonograf for å utføre arbeidet. Vi ansatte en stipendiat i prosjektet med erfaring i å utføre Ultralyd av halskar (cIMT) som ble utført slik planlagt. Ultralyd av aorta viste seg å være vanskelig å gjennomføre med den teknikken vi hadde til rådighet. Andre undersøkelser ble gjennomført slik planlagt, inkludert måling av kroppsammensetning og 24 timers blodtrykk, samt klinisk undersøkelse og blodprøver. Vi etablerte samarbeid med Øyeavdelingen ved OUS (ikke inkludert i opprinnelige protokollen) og grundig øyeundersøkelse ble gjennomført. Gjennomføring av prosjektet var ferdig i mars i år. Data fra 5-års oppfølginsstudien ble analysert og publisert i løpet av perioden. Resultater fra 10-års oppfølgingen er snart klart for publisering.

Resultater

Unge individer med T1D oppstått i barnealder viser tidligere tegn til åreforkalkning, målt ved cIMT og biokjemisske markører, og diabetes retinopaty, samt høyere 24-BT og karstivhet, sammenlignet med kontroller, tross kort sykdomsvarighet, intensiv insulin behandling og bra metabolsk kontroll. Dette viser hvor viktig det er å følge disse pasientene tett og starte tidlig med regelmessig screening av risikofaktorer og utvikling av diabetes senkomplikasjoner

Samarbeidspartnere

Knut Dahl-Jørgensen, professor og Martin Heier, MD, PdD; prosjektutvikling. Aida Simeunovic, Stipendiat; cIMT målinger og praktisk gjennomføring. Ingebjørg Seljeflot, professor; biobankansvarlig. Nina Veiby, Øyelege, PhD; øyeundersøkelser. Mario Garder, fonografer; tolkning av cIMT bilder.

Videre planer

10-års oppfølgingsstudier er nå gjennomført. Noen av resultatene er allerede blitt gjort kjent på internasjonale og nasjonale møter innen barnediabetes og forventes snart publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Resultater fra baseline og 5-års oppfølgingen i ACD studien er allerede blitt anvendt i utarbeidelse av nasjonale og internasjonale guidelines og resultater fra 10-års oppfølgingsstudien forventes anvendt på tilsvarende måte.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeid med søkerorganisajonen har vært bra underveis i prosjektet. Resultatene planlegges presentert på møter i regi av søkerorganisasjonen (Diabetesforum) og søkerorganisasjonens tidsskrifter.

Publikasjonsliste

Publikasjoner fra 5 års oppfølgingen:
Heier, M., Espeland, C. N., Brunborg, C., Seljeflot, I., Margerisdottir, H. D., Hanssen, K. F., Fugleseth, D. & Dahl-Jørgensen, K. (2018). Preserved endothelial function in young adults with type 1 diabetes. PLoS One, Oct 25;(10)e0206523
Doi:10.1371/journal.pone.0206523

Heier, M., Stensæth, K. H., Brunborg, C., Seljeflot, I., Margerisdottir, H. D., Hanssen, K. F. & Dahl-Jørgensen, K. (2018). Increased arterial stiffness in childhood onset diabetes: a cardiovascular magnetic resonance study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, Jun 1;19(6):694-700.
https://doi.org/10.1093/ehjci/jex178

Heier, M., Borja, M. S., Brunborg, C., Seljeflot, I., Margerisdottir, H. D., Hanssen, K. F., Dahl-Jørgensen, K. & Oda, M. N. (2017). Reduced HDL function in children and young adults with type 1 diabetes. Cardiovasc Diabetol., Jul 6;16(1):85.
Doi:10.1186/s12933-017-0570-2

Brunvand, L., Heier, M., Brunborg, C., Hanssen, K. F., Fugelseth, D., Stensaeth, K. H., Dahl-Jørgensen, K. & Margeirsdottir, H. D. 2016). Early reduced myocardial diastolic function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus a population-based study. BMC Cardiovasc Disord., May 25;16:103
Doi: 10.1186/s12872-016-0288-1

Publikasjoner fra 10 års oppfølgingen:
Bratset, V., Heier, M., Margeirsdottir, H. D., Solheim, S., Arnesen, H., Dahl-Jørgensen, K. & Seljeflot, I. (2019).  Markers Of Procoagulant Activity In Children/Adolescents With Type 1 Diabetes – A Case Control Study.  Atherosclerosis, 287, e141-e142.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.421

Brautseth, V., Margeirsdottir, H. D., Heier, M., Solheim, S., Arnesen, H., Dahl-Jørgensen, K. & Seljeflot, I. (2019).  Thrombogenicity in children with type 1 diabetes using intensified insulin treatment. Manuskript innsendt for publisering i Pediatric Diabetes.

Veiby, N. C. B., Simeunovic, A., Heier, M., Brunborg, C., Moe, M. C., Dahl-Jørgensen, K., Margeirsdottir, H. D., Petrovski, G. (2019). Retinal vessel oxygen saturation is increased in diabetic retinopathy in young patients with childhood onset type 1 diabetes compared to healthy controls. Upublisert manuskript.

Simeunovic, A., Seljeflot, I., Brunborg, C., Heier, M., Dahl-Jørgensen, K. & Margeirsodttir, H. D. (2019). Sustained
low-grade inflammation in young people with childhood onset type 1 diabetes using intensified insulin treatment.
Upublisert manuskript.

Sluttrapport/artikler (pdf)

EndotehlialFunction_PlosOne.pdf
ACD_HDLfunction_CardiovasscularDiabetologi_OA.pdf
ACD_DiastolicDisfunction_BMCCVD_OA.pdf
ACD_AGE_BMCCVD_OA.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner fra 5 års oppfølgingen:
Heier, M., Espeland, C. N., Brunborg, C., Seljeflot, I., Margerisdottir, H. D., Hanssen, K. F., Fugleseth, D. & Dahl-Jørgensen, K. (2018). Preserved endothelial function in young adults with type 1 diabetes. PLoS One, Oct 25;(10)e0206523
Doi:10.1371/journal.pone.0206523

Heier, M., Stensæth, K. H., Brunborg, C., Seljeflot, I., Margerisdottir, H. D., Hanssen, K. F. & Dahl-Jørgensen, K. (2018). Increased arterial stiffness in childhood onset diabetes: a cardiovascular magnetic resonance study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, Jun 1;19(6):694-700.
https://doi.org/10.1093/ehjci/jex178

Heier, M., Borja, M. S., Brunborg, C., Seljeflot, I., Margerisdottir, H. D., Hanssen, K. F., Dahl-Jørgensen, K. & Oda, M. N. (2017). Reduced HDL function in children and young adults with type 1 diabetes. Cardiovasc Diabetol., Jul 6;16(1):85.
Doi:10.1186/s12933-017-0570-2

Brunvand, L., Heier, M., Brunborg, C., Hanssen, K. F., Fugelseth, D., Stensaeth, K. H., Dahl-Jørgensen, K. & Margeirsdottir, H. D. 2016). Early reduced myocardial diastolic function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus a population-based study. BMC Cardiovasc Disord., May 25;16:103
Doi: 10.1186/s12872-016-0288-1

Publikasjoner fra 10 års oppfølgingen:
Bratset, V., Heier, M., Margeirsdottir, H. D., Solheim, S., Arnesen, H., Dahl-Jørgensen, K. & Seljeflot, I. (2019).  Markers Of Procoagulant Activity In Children/Adolescents With Type 1 Diabetes – A Case Control Study.  Atherosclerosis, 287, e141-e142.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.421

Brautseth, V., Margeirsdottir, H. D., Heier, M., Solheim, S., Arnesen, H., Dahl-Jørgensen, K. & Seljeflot, I. (2019).  Thrombogenicity in children with type 1 diabetes using intensified insulin treatment. Manuskript innsendt for publisering i Pediatric Diabetes.

Veiby, N. C. B., Simeunovic, A., Heier, M., Brunborg, C., Moe, M. C., Dahl-Jørgensen, K., Margeirsdottir, H. D., Petrovski, G. (2019). Retinal vessel oxygen saturation is increased in diabetic retinopathy in young patients with childhood onset type 1 diabetes compared to healthy controls. Upublisert manuskript.

Simeunovic, A., Seljeflot, I., Brunborg, C., Heier, M., Dahl-Jørgensen, K. & Margeirsodttir, H. D. (2019). Sustained
low-grade inflammation in young people with childhood onset type 1 diabetes using intensified insulin treatment.
Upublisert manuskript.

Prosjektleder/forsker

Hanna Dis Margeirsdottir

Hovedveileder

Knut Dahl-Jørgensen

Detaljer
Program
Forskning (2014)
Prosjektnavn
Åreforkalkning og barnediabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2015: kr 815 000, 2016: kr 830 000, 2017: kr 840 000
Startdato
01.03.2015
Sluttdato
02.05.2019
Status
Under gjennomføring