Fra passiv til aktiv bruker

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Å leve med diabetes er krevende

Bakgrunn: Å leve med diabetes er krevende. For å leve best mulig må personer med diabetes selv ha tilstrekkelig kunnskap til å overta styringen av kompliserte prosesser i kroppen. De bør aktivt inn i et samarbeid med helsepersonellet for å følge opp at de får det de trenger og har krav på av oppfølging og kontroller.

 

Med dette som utgangspunkt ønsket vi å utvikle et interaktivt verktøy som skal fremme kommunikasjon og ansvarsdeling mellom bruker og helsepersonell. Resultatet er brosjyrene Basisbok og egenjournal type 1 diabetes og Basisbok og egenjournal type 2 diabetes.

 

Målsetting: Verktøyene skal bidra til selvstendiggjøring av bruker gjennom økt forståelse, både blant helsepersonell og bruker, for at egeninnsats betyr mye. Den videre effekten vil være at personer med diabetes tar kontrollover egen sykdom, og dermed er bedre rustet til å mestre hverdagen og dens utfordringer.

 

Gjennomføring: Utviklingsprosessen ble gjennomført og verktøyene var klare for bruk i januar 2000. Verktøyene er utviklet med tanke på å få til en samtale mellom helsepersonell og bruker. Basisbøkene tar for seg faktaopplysninger rundt det å ha diabetes, men oppfordrer også bruker til selv å ta ansvar for egen sykdom. l egenjournalen kan man, sammen med legen, skrive ned resultatene av undersøkelser og kontroller som blir gjort samt notater til videre bruk. På denne måten skal bruker bli mer bevisst på egen sykdom og kunne ta ansvar for handlinger og valg i hverdagen. Neste trinn i prosjektet var å informere/markedsføre verktøyene blant helsepersonell og brukere.

 

Evaluering: Det ble sendt ut omlag 332 spørreskjemaer til brukere som hadde sendt inn bestilling på disse brosjyrene, samt til 163 leger. I tillegg trakk vi ut 10 som vi intervjuet per
telefon. På denne måten kunne vi gå litt dypere på hvert spørsmål

 

Resultater: Av helsepersonellet som kjenner til brosjyrene bruker de fleste den i praksisen. Det viser at vi har nådd noe av målet ved at lege/pasient sammen snakker om tester, temaer rundt sykdommen osv. Når vi ser på brukeren er det kun rundt halvparten som bruker den aktivt. Mange bruker den nok som et oppslagsverk, men ikke som et verktøy i egenbehandlingen. En annen årsak kan være at de bruker annet materiell/bøker.

 

Videre planer: Vi kommer til å fortsette å bruke disse brosjyrene som en del av arbeidet med å selvstendiggjøre de som har diabetes til å ta kontrollover egen sykdom. Dette verktøyet er et steg videre og vi håper at det med tiden vil bli mer og mer brukt med den hensikt å øke kommunikasjonen mellom bruker og helsepersonell, og dermed også likestille partene mer i denne kommunikasjonen.

Prosjektleder/forsker

Anita Sandnes

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Fra passiv til aktiv bruker
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2000: kr 425 000, 2001: kr 60 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet