Forebyggingsverksted

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Forebyggingsverkstedet/Diabetesverkstedet ble startet våren 2003. Prosjektet ble avsluttet i mars 2006. Hensikten med prosjektet var å utvikle et verksted og en kompetansebase for forskningsbasert livsstilsrådgivning og grupperettede tiltak overfor individer med type 2-diabetes eller stor risiko for å utvikle slik sykdom. Det ble i tillegg lagt vekt på å utvikle en kostnadseffektiv modell for forebygging av livsstilssykdommer, i første omgang diabetes, til bruk for bydeler/kommuner og sykehus, eller som samarbeidsmodeller mellom forvaltningsnivåene. Det var en hovedmålsetning for prosjektet at dette arbeidet skulle implementeres i praksis.

 

Prosjektets målgruppe var personer med stor risiko for å utvikle type 2-diabetes eller personer med nyoppdaget type 2-diabetes. Også personer med overvekt/fedme og personer med nedsatt glukosetoleranse og metabolsk syndrom/insulinresistens kunne inkluderes.

 

Forebyggingsverkstedet/Diabetesverkstedet har utviklet en gruppebasert modell (12 måneders livsstilsintervensjon) for forebygging av type 2-diabetes (kosthold og fysisk aktivitet). Det ble etablert tilbud på tre områder i Oslo; Furuset, Romsås og Aker/Sinsen. Det ble lagt stor vekt på å inkludere brukerrepresentanter som ressurspersoner i arbeidet med å utvikle/videreutvikle tiltak og etablere kontakter mot de ulike lokalmiljøene som deltagerne kom fra.

 

Resultatene viste at en gruppebasert livsstilsintervensjon kan være med på å påvirke den enkelte deltager til gunstig endring av helserelatert atferd. Risikofaktorer relatert til type 2-diabetes ble signifikant redusert hos personer med moderat til høy risiko for å utvikle type 2-diabetes eller hos personer med nyoppdaget type 2-diabetes. Endringer i kroppsvekt, midjeomkrets, lipider og fastende glukose ved 6 og 12 måneder samsvarte med resultater fra internasjonale forskningsprosjekter. I tillegg til ovennevnte effekter har deltagerne oppgitt at deltagelse blant annet har gitt mer energi i hverdagen, de har fått nye venner, funnet en fritidsaktivitet de trives med og opplevd å mestre noe nytt.

 

Deltakerne mente at de viktigste suksessfaktorene var

·        Regelmessig deltagelse i livsstilsgrupper

·        Et tilrettelagt treningstilbud

·        Oppfølging over tid

 

I tillegg fremkom at personlige egenskaper hos kursledere og ansatte i verkstedet, støtte fra andre deltagere og grad av oppfølging fra fastlege var avgjørende forhold i prosessen med å endre livsstil.

 

Til tross for forsøk på å skaffe midler til fortsatt drift av verkstedet fra ulike offentlige myndigheter, har prosjektgruppen ikke lykkes i dette og tiltaket i den form det var etablert ble avviklet våren 2006. Den utviklede modell er tilgjengelig og kan nyttes og videreutvikles av andre som måtte ønske å sette fokus på forebyggende tiltak. Flere av personene som har arbeidet i verkstedet har tatt med seg den utviklede kompetanse inn i nye og liknende forebyggingsprosjekter.

Prosjektleder/forsker

Kåre Birkeland

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Forebyggingsverksted
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Aker universitetssykehus
Beløp Bevilget
2003: kr 1 000 000, 2004: kr 1 200 000, 2005: kr 600 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.06.2006
Status
Avsluttet