Informasjon om diabetes på samisk og russisk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Vi ønsker å tilpasse deler av Norges Diabetesforbunds informasjonsmateriell til samisk og russisk. Mange samer (spesielt Nord-samer) kan ikke lese norsk. Derfor er det viktig at de får informasjon om diabetes på sitt eget morsmål. I tillegg er det svært mange av den eldre generasjonen av samer som ikke kan lese i det hele tatt. For denne målgruppen må vi lage informasjonen på lyd-cd, som på en enkel og lettfattelig måte formidler basiskunnskap om diabetes. Det er et stort behov for informasjon og undervisning i elementære kunnskaper om diabetes, og samer bør på lik linje som andre nordmenn få vite om oppfølgning, behandling og medisinering av diabetes. I dag bor det rundt 20 000 samer i Norge.

Det bor i dag en rekke russere i Norge, særlig i Finnmark, som har giftet seg med etniske nordmenn. Denne gruppen trenger informasjon på deres morsmål i perioden frem til dem lærer seg norsk. Derfor er det viktig at Norges Diabetesforbund også tilpasser noe av vårt informasjonsmateriell til russisk. I dag bor det rundt 11 000 russere i Norge.Det er ikke enkelt å få en kronisk sykdom, som man må ta hensyn til hver dag resten av livet. Egenbehandling er en veldig viktig del av diabetesbehandlingen. Det er viktig at en har forståelse av symptomene og virkningene av høyt og lavt blodsukker, kunne måle blodsukkeret og vite hva man skal gjøre hvis noe akutt skjer. I dag føler mange samer og russere i Norge at de ikke har den kunnskapen og informasjonen de trenger.

Samer og russere i Norge må på linje med andre lære seg å mestre livet med type 2-diabetes. De må lære seg å ta daglige beslutninger i forhold til blodsukker, den aktivitet de driver med eller skal gjennomføre. Dette skal også sees i forhold til hva de spiser og hvor mye tid de har til å spise. Og en tilpassing av kosten kan da være vesentlig i behandlingen av diabetes. Så lenge samer og russere i Norge lærer seg hvilke forhåndsregler de må ta, blir sykdommen mindre mystisk og lettere å håndtere. De vil føle seg mye tryggere, få den kunnskapen de trenger om type 2-diabetes og hvilke utfordringer som kan oppstå i hverdagen.

Vi ønsker derfor å utvikle informativt informasjonsmateriell om diabetes til samer og russere i Norge. Bakgrunnen for dette er å hjelpe dem å ta del i sin daglige behandlingen av diabetes. Informasjonsmateriellet skal ikke erstatte den kontakten de må ha med lege/helsepersonell, men bidra til at gruppene får den informasjonen de trenger når de får diabetes.

2. Prosjektets målsetting
Hovedmål:
At samer (Nord-samer, Lule-samer, Sør-samer) og russere med type 2-diabetes i Norge får informasjon om diabetes på sitt eget morsmål, og at disse personer ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom.

Delmål:
? Øke forståelsen for de ekstra utfordringene folk med diabetes har i hverdagen
? Gi trygghet så de kan legge til rette for og takle sin diabetes
? Øke kunnskapen om ulike behandlingsmetoder for diabetes
? Forebygge type 2-diabetes blant samer og russere

3. Prosjektets målgruppe
Samer (Nord-samer, Lule-samer, Sør-samer) og russere i Norge

4. Prosjektets betydning
De fleste samer og russere i Norge har liten kompetanse på diabetes. Med bare noe informasjon og en økt forståelse av sykdommen vil de føle seg mye tryggere på sykdommen og behandling av den. Det er viktig at de er i stand til å takle nye situasjoner og utfordringer i forhold til sin diabetes. Samtidig må de ta visse forhåndsregler. Skriftlig og muntlig informasjon fra Norges Diabetesforbund på deres eget morsmål vil hjelpe dem med det.

5. Framdriftsplan
2009
jan. ? feb. Sette sammen en prosjektgruppe
mars Samle prosjektgruppen og avklare hva som må oversettes
april ? juli Oversette informasjonen om diabetes
juli ? sept. Trykke opp informasjonsmateriell og lyd-cd
okt. Markedsføring
nov. ? des. Distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0256.pdf

Sluttrapportsammendrag

Det bor i dag om lag 20 000 samer i Norge. Mange samer (spesielt nord-samer) kan ikke lese norsk. Diabetesforbundet har laget både informasjons-cd og brosjyrer på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. For å samtidig dekke de om lag 11 000 russerne som bor i Norge utarbeides en tilsvarende brosjyre på russisk. Informasjonsmateriellet skal bidra til at viktig diabetesinformasjon kommer personer som ikke har norsk som sitt hovedmål til gode.

Stiftelsen Dam ba Diabetesforbundet vurdere om også oversettelser til kvensk burde inngå i prosjektet. Etter kost/nytte-vurderinger i prosjektgruppa ble det konkludert med at en kvensk oversettelse ikke er nødvendig i denne omgang.

I prosjektet har 8 av Diabetesforbundets faktaark blitt oversatt til alle fire språk. Disse har blitt oversatt og skal trykkes i brosjyreform. De tre samiske oversettelsene skal i tillegg leses inn på cd.

Berit Inga Hætta har fungert som prosjektleder brorparten av prosjektperioden, men grunnet lite fremgang og nærstående sluttdato for prosjektet så Diabetesforbundet seg nødt til å overta prosjektstyringen i sluttfasen.

Materiellet utgis i løpet av våren 2011.

Prosjektleder/forsker

Berit Inga Hætta

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Informasjon om diabetes på samisk og russisk
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2009: kr 350 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.07.2010
Status
Avsluttet