Tilpasset info – økt mestring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I Norge ser vi at diabetesforekomsten blant personer med innvandrerbakgrunn er mye høyere enn for den norske befolkningen som helhet. Det er i første rekke type 2 diabetes som viser en høyere forekomst, men type 1 diabetes er også økende.

 

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et materiell, til å kunne bruke i de aktuelle målgruppene for å motvirke utviklingen av diabetes type 2 på urdu, somali, tyrkisk og arabisk.

Målet for prosjektet var:

·        At personer med innvandrerbakgrunn ikke skal få sin livskvalitet redusert pga. sykdom.

·        Øke mestringsevnen og kompetansen hos personer med innvandrerbakgrunn.

 

Det ble utviklet materiell som kan brukes for alle de fire språkgruppene, og også i norske miljøer:

·        Materiellet retter seg til de som står i fare for å utvikle diabetes type 2 og de som allerede har utviklet diabetes type 2.

·        Informasjonsbrosjyren er utgitt på urdu, somali, tyrkisk og arabisk med norsk sidetekst for å fremme kommunikasjon på tvers av kulturer.

·        Undervisningsdelen (foiler) til fire gruppesamlinger er på norsk og forutsetter at det er likemenn til stede som kan oversette og formidle innholdet.

 

Det var nødvendig å utarbeide en metode som kunne skape et nettverk rundt den enkelte til støtte og veiledning over tid i forhold til livsstil. Det var avgjørende at metoden omfattet aktiv deltagelse og empowerment slik at den enkelte ble grepet og ført inn i en prosess mot endret livsstil og nye valg. Foilene fungerer svært godt i gruppesamlingen. De har en kort og enkel tekst og en illustrasjon som gjør formidlingen effektiv. Mennesker i målgruppen er ofte ikke innstilt på å forholde seg til mye tekst og er mer mottagelige for inntrykk gjennom bilder. Samtidig gir dette et godt utgangspunkt for samtale og bearbeiding av reaksjoner og følelser. Veilederen for gruppeledere vil gi personer som ønsker å lede gruppesamlinger gode råd og tips til gjennomføringen.

 

Prosjektet ble mye større og omfattende enn det som var tenkt i utgangspunket, men det har vært en stor suksess i målgruppen. Alt materiellet kan brukes fritt og er lagt ut på www.diabetes.no ”andre språk”.

Prosjektleder/forsker

Nina Lilly Ek

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Tilpasset info – økt mestring
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2005: kr 460 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.03.2007
Status
Avsluttet