Miljøfaktorer og barnediabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Type 1 diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommene med debut i barnealderen

Type 1 diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommene med debut i barnealderen. Vi vet at klinisk sykdom oppstår etter at immunforsvaret har ødelagt de insulinproduserende cellene i bukspyttkjerten, og at sykdommen i en viss grad skyldes arvelig disposisjon (HLA gener), men årsakene til type 1 diabetes er stort sett ukjente. Hvis vi kan finne årsakene kan vi kanskje forebygge sykdom i fremtiden. Vi undersøkte en rekke forhold omkring fosterliv og spedbarnsalder i forhold til risiko for utvikling av type 1 diabetes ved hjelp av en kobling mellom Medisinsk fødselsregister og norsk diabetesregister, samt en sammenligning av pasienter med type 1 diabetes i Vest-Agder fylke med friske barn fra befolkningen. Vi har funnet at mødre av barn med diabetes i langt mindre grad enn andre mødre brukte tran i svangerskapet. Dette antyder at tran kan virke beskyttende, men det kan skyldes andre forhold som må vurderes i fremtidig forskning. Vi har også påvist en sammenheng mellom høy fødselsvekt og økt risiko for type 1 diabetes som ikke skyldes mors diabetes og som ikke kan forklares av HLA gener. Sammenhengen skyldes sannsynligvis miljøforhold i fosterlivet. Videre fant vi en spesiell sammenheng mellom mors alder ved fødselen og barnets rekkefølge i søskenflokken på den ene siden og risiko for type 1 diabetes på den andre siden. Tidligere fremsatte hypoteser om sammenheng mellom hhv. pre-eklampsi og keisersnitt og type 1 diabetes ble klart avkreftet i vår undersøkelse. Det er mulig at endringer i mors immunforsvar med ernæring, økende alder og antall graviditeter, eller endrede miljøforhold tidlig i livet til barna spiller en rolle ved utviklingen av type 1 diabetes. Vi vil gå videre med noen av disse spørsmålene og undersøke flere alternative forklaringer med tanke på fremtidig forebygging av sykdom.

 

Doktorgradsavhandlingen:

Stene, L.C. 2002, Early life exposures and risk of childhood onset Type 1 diabetes. Universitetet i Oslo, Medisinske fakultet ISBN 82-8080-009-3

 

Artikler:

Stene, L.C., Magnus, P., Lie, R.T., Søvik, O., Joner, G. & the Norwegian Childhood Diabetes Study Group 2001, „Birth weight and childhood onset type 1 diabetes: population based cohort study.” BMJ nr. 322, s. 889-892.

 

Stene, L.C., Magnus, P., Lie, R.T., Søvik, O., Joner, G. & the Norwegian Childhood Diabetes Study Group 2001, “Maternal and paternal age at delivery, birth order, and risk of childhood onset type 1 diabetes: population based cohort study.” BMJ nr. 323, s. 369-371.

 

Stene, L.C., Magnus, P., Lie, R.T., Søvik, O., Joner, G. & the Norwegian Childhood Diabetes Study Group 2001, “Complications during pregnancy, characteristics at birth, and incidence of childhood onset type 1 diabetes: a large population based cohort study.” Submitted.

 

Stene, L.C., Magnus, P., Rønningen, K.S. & Joner, G. 2001, ”Diabetes-associated HLA-DQ genes and birth weight.” Diabetes nr. 50, s. 2879-2882.

 

Stene, L.C., Ulriksen, J., Magnus, P. & Joner, G. 2000, ”Use of cod liver oil during pregnancy associated with lower risk of type 1 diabetes in the offspring.” Diabetologia nr. 43, s. 1083-1092.

Prosjektleder/forsker

Lars Christian Stene

Hovedveileder

Geir Joner

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Miljøfaktorer og barnediabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 385 000, 1999: kr 137 000, 2000: kr 649 000
Startdato
01.09.1998
Sluttdato
31.08.2001
Status
Avsluttet