Øyenbunns u.s. hos diabetikere

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

·

·        Studiens målsetning var å bestemme prevalenstall for diagnosen diabetes, beskrive prevalensutviklingen i kommunen og få sikrere data på forekomst og utvikling av diabetiske senkomplikasjoner.

·        I 1998 gjennomgikk 274 av 300 fullstendig øyeundersøkelse inkludert digitale bilder av retina.

·        I 1998 ble det funnet 300 diabetikere hvorav 274 (91,3%) ble undersøkt nærmere.

 

Alle personer med kjent diagnose diabetes mellitus i Eigersund kommune ble i 1992 undersøkt med registrering av kliniske og biokjemiske parametre, metabolsk kontroll, urinfunn og øyenbunnsforandringer. Mellom 1. mars og 1. juni 1998 ble alle kjente personer med diabetes i Eigersund kommune undersøkt på tilsvarende måte. Alle husstander ble tilskrevet og personer i husstanden med diagnosen diabetes fikk tilbud om “diabeteskontroll” og øyenbunnsundersøkelse ved øyelege. Omkring 80% av de inkluderte ble rekruttert på denne måten. Flere andre metoder ble benyttet for å nå alle diabetikere i kommunen. Totalt ble 300 mennesker med diabetes identifisert, 274 ble undersøkt. 16 personer med diabetes avslo av ulike personlige grunner å delta i undersøkelsen.

 

Totalforekomsten av diabetes i Eigersund er beregnet til ca. 2,3%. Alle diabetikere fikk gjennomgå en grundig og fullverdig kontroll av øyne og øyenbunn. Undersøkelsen ble gjennomført av spesialisert øyelege. Alle øyenbunner ble fotografert og lagret digitalt. Undersøkelsen ga et godt faglig samsvar mellom en full undersøkelse og digitale øyenbunnsbilder hos diabetikere. Forekomsten av diabetiske øyekomplikasjoner i Eigersund er lav, slik det også ble funnet ved forrige undersøkelse i 1992.

 

Vi har nå to ganger gjennomført en omfattende undersøkelse av alle kjente diabetikere i Eigersund kommune. Dette vil bidra til økt kunnskap om forekomst av diabetes i Norge og utviklingen av øyekomplikasjoner hos norske diabetikere. De viktigste resultatene er publisert som poster på NDFs forskningskonferanse, i flere foredrag og som artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening.

 

Publikasjoner:

Skeie S (1998) ”Egersund Diabetes Study 1998. Focus on prevalence and complications.” Poster. Norwegian National Diabetes Conference, Hurdal, Norway.

 

Stene LC, Midthjell K, Jenum AK, Skeie S, Birkeland KI, Lund E, Joner G, Tell GS & Schirmer H (2004) ”Hvor mange har diabetes mellitus I Norge?” Tidsskr Nor Lægeforen, nr. 11, s. 1511-4.

Prosjektleder/forsker

Svein Skeie

Detaljer
Program
Forskning (1997)
Prosjektnavn
Øyenbunns u.s. hos diabetikere
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 177 000
Startdato
01.03.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet