Manglende følingssymptomer ved type 1 diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

«Impaired awareness of hypoglycemia» (IAH) betyr nedsatt oppmerksomhet ved hypoglykemi, og er definert som nedsatt evne til å merke begynnende føling. Denne tilstanden gir betydelig risiko for alvorlige følinger. Økt kunnskap om tilstanden, kan bidra til bedre pasientbehandling og -undervisnig.

Målsetting

Gjennom prosjektet ønsket vi å bidra til økt forståelse av hypoglykemi. Vi ønsket å undersøke hvordan symptomene ved hypoglykemi endret seg med diabetesvarighet. Vi ønsket videre å undersøke om det var en sammenheng mellom nevropati og IAH, og om det var en sammenheng mellom kognitiv funksjon og IAH.

Design, metode, materiale

Et spørreskjema ble i 2011 sendt til personer med type 1 diabetes som ble fulgt opp ved poliklinikken på St. Olavs hospital. I denne spørreskjemabaserte tverrsnittstudien undersøkte vi prevalensen (antall) av IAH, risikofaktorer for IAH, samt hvordan symptomer på hypoglykemi endrer seg i diabetesforløpet. På bakgrunn av data fra 2011-studien rekrutterte vi deltakere til de kliniske tverrsnittstudiene. Vi rekrutterte deltakere med IAH. Når en deltaker med IAH takket ja til deltakelse, trakk vi en deltaker med normal awareness (NAH) som hadde samme kjønn og liknende alder og diabetesvarighet (+/- 5 år). Denne deltakeren ble forespurt om å delta. I tillegg rekrutterte vi friske kontroller. Dette resulterte i en parret tverrsnittstudie med svært sammenlignbare grupper (IAH vs NAH). Deltakerne gjennomførte omfattende tester på nevropati, samt databaserte kognitive tester,

Gjennomføring

Den spørreskjemabaserte undersøkelsen ble sendt ut i 2011. Arbeid med databehandling og manuskript foregikk i 2012-14. Et manus ble første gang sendt inn høst 2013. Det ble i etterkant utført en omfattende revisjon av manuskriptet. Manuskriptet ble akseptert av Diabetic Medicine mars 2014. Etter et halvt år med planlegging og rekruttering, startet vi den kliniske tverrsnittstudien høsten 2012. Datainnsamlingen tok halvannet år. Deretter fulgte bearbeiding av data og analyser. Arbeid med manuskript ble påbegynt våren 2014. Høst 2014 til vår 2016 er stipendiat Sandra Olsen i turnus. Arbeidet med manuskriptet til manus 2 og 3 foregikk parallellt. Manus 2 blir akseptert av Diabetes Care november 2015. Manus 3 er nylig sendt inn til Diabetic Medicine. Kappen ble fullført vår og sommer 2016 og sendt inn i juli. Disputas var 4. november 2016.

Resultater

– Symptomprofilen endrer seg med økende diabetesvarighet – Fant ingen sammenheng mellom svekkelse av det autonome nervesystemet og IAH – Vi fant vi en sammenheng mellom IAH og moderat svekkelse blant annet ved hukommelse og evne til planlegging. Kunnskap om symptomer ved hypoglykemi og forhold som kan medføre nedsatt evne til å merke føling, kan bidra til forbedret pasientbehandling og -undervisning, der målet er å redusere risikoen for alvorlige følinger.

Samarbeidspartnere

Marit R Bjørgaas; hovedveileder og leder av prosjektet. Bjørn Olav Åsvold; biveileder. Kristian Berhard Nilsen; biveileder. Trond Sand; Svært delaktig i klinisk studie. Marit Stjern, Hege Bjøru, Sissel Salater; datainnsamling. Tor Ivar Hansen, Asta Håberg; manus 3

Videre planer

Kunnskap om symptomer ved hypoglykemi og forhold som kan medføre nedsatt evne til å merke føling, kan bidra til forbedret pasientbehandling og -undervisning, der målet er å redusere risikoen for alvorlige følinger. Den kliniske studien har generert mye data. Det er i alle fall data som kan generere 2 artikler til.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med Diabetesforbundet har vært svært nyttig. Ved deltakelse på stipendiatkonferanse og Diabetesforbundet sin konferanse får man spredd forskningen sin blant andre som interesserer seg for diabetesforskning.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Olsen SE (2016) Hypoglycemia in adults with Type 1 Diabetes Mellitus. Investigating symptoms and awareness of hypoglycemia and the association between impaired awareness of hypoglycemia, autonomic neuropathy and cognition. NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Olsen SE, Åsvold BO, Frier BM, Aune SE, Hansen LI & Bjørgaas MR (2014) "Hypoglycaemia symptoms and impaired awareness of hypoglycaemia in adults with Type 1 diabetes: the association with diabetes duration." Diabetic Medicine årg 31, nr. 10. s. 1210–1217.
DOI: 10.1111/dme.12496

Olsen SE, Bjørgaas MR, Åsvold BO, Sand T, Stjern M, Frier BM & Nilsen KB (2016) "Impaired Awareness of Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes Is Not Associated With Autonomic Dysfunction or Peripheral Neuropathy." Diabetes Care årg. 39, nr. 3, s. 426–433.
https://doi.org/10.2337/dc15-1469

Hansen TI, Olsen SE, Haferstrøm EC, Sand T, Frier BM, Haaberg AK*, Bjørgaas MR* (*Contributed equally) "Impaired awareness of hypoglycemia in adults with type 1 diabetes is associated with specific cognitive deficits" Innsendt 2016, ikke akseptert (Denne har også inngått i Tor Ivar Hansen sin doktorgad.)

Annet: 
Muntlig presentasjon på Stipendiatkonferanse i regi av Diabetesforbundet 2012
Poster på Diabeteskonferansen i regi av Diabetesforbundet 2012
Muntlig presentasjon på Endokrinologisk vintermøte 2013
Muntlig presentasjon på SSSD 2013
Poster på ADA 2013, fikk akseptert et late breaking abstract
Poster på EASD 2015

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sammenskriving ferdig.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Olsen SE (2016) Hypoglycemia in adults with Type 1 Diabetes Mellitus. Investigating symptoms and awareness of hypoglycemia and the association between impaired awareness of hypoglycemia, autonomic neuropathy and cognition. NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Olsen SE, Åsvold BO, Frier BM, Aune SE, Hansen LI & Bjørgaas MR (2014) "Hypoglycaemia symptoms and impaired awareness of hypoglycaemia in adults with Type 1 diabetes: the association with diabetes duration." Diabetic Medicine årg 31, nr. 10. s. 1210–1217.
DOI: 10.1111/dme.12496

Olsen SE, Bjørgaas MR, Åsvold BO, Sand T, Stjern M, Frier BM & Nilsen KB (2016) "Impaired Awareness of Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes Is Not Associated With Autonomic Dysfunction or Peripheral Neuropathy." Diabetes Care årg. 39, nr. 3, s. 426–433.
https://doi.org/10.2337/dc15-1469

Hansen TI, Olsen SE, Haferstrøm EC, Sand T, Frier BM, Haaberg AK*, Bjørgaas MR* (*Contributed equally) "Impaired awareness of hypoglycemia in adults with type 1 diabetes is associated with specific cognitive deficits" Innsendt 2016, ikke akseptert (Denne har også inngått i Tor Ivar Hansen sin doktorgad.)

Annet: 
Muntlig presentasjon på Stipendiatkonferanse i regi av Diabetesforbundet 2012
Poster på Diabeteskonferansen i regi av Diabetesforbundet 2012
Muntlig presentasjon på Endokrinologisk vintermøte 2013
Muntlig presentasjon på SSSD 2013
Poster på ADA 2013, fikk akseptert et late breaking abstract
Poster på EASD 2015

Prosjektleder/forsker

Sandra Elise Olsen

Hovedveileder

Marit R. Bjørgaas

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Manglende følingssymptomer ved type 1 diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
NTNU, Med. fak., Inst. for kreftforsk. og molekylærmed.
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.10.2016
Status
Avsluttet