Trygg med Diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Vi har erfart at mange barn med diabetes sliter i hverdagen. På små steder med spredd bebyggelse er det lange avstander mellom møtestedene, hvilket fører til at mange unge blir sittende alene med sin diabetes. Dette skaper en utrygghet for sykdommen.

2. Prosjektets målsetting
Målsettingen til vår foreninger å ta fatt i problemene og forsøke å finne trygge og hyggelige steder der barn, unge og pårørende kan komme sammen, utveksle erfaringer og lage et støtteaparat som kan bidra til å mestre sykdommen bedre.
Det er også et mål at usikre foreldre til barn med diabetes kan opprette foreldregrupper hvor de kan dra nytte av hverandres erfaringer.

3. Prosjektets målgruppe
Barn og unge med diabetes, samt deres foreldre.

4. Prosjektets betydning
Barn, unge og foreldre skal ikke føle seg alene med sykdommen. Mestringsfølelse gir trygghet, og det gir trygghet å stå sammen med andre. Særlig i områder med lange avstander er det viktig å komme ensomheten til livs.

5. Framdriftsplan
Våren 2010
Kartlegge barn, unge og foreldre med diabetes i distriktet
Utarbeide invitasjon til weekendkurs
Høsten 2010
Gjennomføre weekendkurs
Opprette nettverksgrupper og kontaktpersoner
Evaluering og utarbeidelse av ideskisse


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0184.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for vårt prosjekt var å samle barn/unge/foreldre til sammenkomst. Vi ville høste erfaringer fra hverandre og samle våre diabetikere, da vi bor spredt på landsbygda. Det kan føles ensomt og frustrerende å være diabetiker, når det ikke er et miljø rundt.

Vi har hatt en hyggekveld med bowling, så spiste vi etterpå og hadde det veldig hyggelig. Vi har hatt to hjemmekvelder med foreldre, hvor vi kan lufte våre bekymringer. Vi har barn i alle aldre, så det er nyttige kvelder. Vi er fornøyd med det vi har gjennomført og har fått gode tilbakemeldinger.

Vi har flere planer, som vi ikke rakk å realisere i 2010. Vi fortsetter arbeidet med våre unge og håper vi får støtte til flere prosjekter senere.

Prosjektleder/forsker

Mai Britt Holm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Trygg med Diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2010: kr 15 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet